Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   06 มิ.ย. 2560   ชม 441 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 52 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 93 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 152 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 269 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2560 ชม 320 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 มิ.ย. 2560 ชม 376 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 มิ.ย. 2560 ชม 442 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 พ.ค. 2560 ชม 439 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 พ.ค. 2560 ชม 416 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 ธ.ค. 2559 ชม 675 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2559 ชม 560 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ย. 2559 ชม 610 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(03 พ.ย. 2559 ชม 589 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ต.ค. 2559 ชม 664 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 ก.ย. 2559 ชม 785 ครั้ง)