Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   13 มิ.ย. 2560   ชม 1,100 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 เม.ย. 2562 ชม 38 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 เม.ย. 2562 ชม 64 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 70 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 77 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 มี.ค. 2562 ชม 84 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2562 ชม 124 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 191 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 163 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 203 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 ธ.ค. 2561 ชม 188 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ธ.ค. 2561 ชม 235 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(28 พ.ย. 2561 ชม 233 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 พ.ย. 2561 ชม 203 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 ต.ค. 2561 ชม 250 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ต.ค. 2561 ชม 248 ครั้ง)