Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   13 มิ.ย. 2560   ชม 449 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 108 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 156 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 165 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 248 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 352 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2560 ชม 406 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 มิ.ย. 2560 ชม 450 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 มิ.ย. 2560 ชม 511 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 พ.ค. 2560 ชม 516 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 พ.ค. 2560 ชม 470 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 ธ.ค. 2559 ชม 755 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2559 ชม 635 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ย. 2559 ชม 667 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(03 พ.ย. 2559 ชม 665 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ต.ค. 2559 ชม 735 ครั้ง)