Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   13 มิ.ย. 2560   ชม 740 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ค. 2561 ชม 47 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 พ.ค. 2561 ชม 68 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2561 ชม 201 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(21 ก.พ. 2561 ชม 225 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 ก.พ. 2561 ชม 254 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 ก.พ. 2561 ชม 234 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 ก.พ. 2561 ชม 299 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 566 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 490 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 490 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 613 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 644 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2560 ชม 675 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 มิ.ย. 2560 ชม 741 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 มิ.ย. 2560 ชม 809 ครั้ง)