Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   20 มิ.ย. 2560   ชม 411 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 120 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 162 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 170 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 254 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 356 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2560 ชม 412 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 มิ.ย. 2560 ชม 455 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 มิ.ย. 2560 ชม 513 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 พ.ค. 2560 ชม 522 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 พ.ค. 2560 ชม 476 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 ธ.ค. 2559 ชม 759 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2559 ชม 641 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ย. 2559 ชม 670 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(03 พ.ย. 2559 ชม 670 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ต.ค. 2559 ชม 741 ครั้ง)