Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   20 มิ.ย. 2560   ชม 467 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 237 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 228 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 229 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 327 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 413 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2560 ชม 468 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 มิ.ย. 2560 ชม 506 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 มิ.ย. 2560 ชม 558 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 พ.ค. 2560 ชม 572 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 พ.ค. 2560 ชม 515 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 ธ.ค. 2559 ชม 825 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2559 ชม 701 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ย. 2559 ชม 727 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(03 พ.ย. 2559 ชม 736 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ต.ค. 2559 ชม 784 ครั้ง)