Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   16 มิ.ย. 2561   ชม 76 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2561 ชม 72 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 มิ.ย. 2561 ชม 77 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(07 มิ.ย. 2561 ชม 82 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ค. 2561 ชม 113 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 พ.ค. 2561 ชม 163 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2561 ชม 314 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(21 ก.พ. 2561 ชม 333 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 ก.พ. 2561 ชม 353 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 ก.พ. 2561 ชม 322 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 ก.พ. 2561 ชม 390 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 640 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 565 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 558 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 702 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 741 ครั้ง)