Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   20 มิ.ย. 2561   ชม 306 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 36 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 26 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 57 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 ธ.ค. 2561 ชม 60 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ธ.ค. 2561 ชม 89 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(28 พ.ย. 2561 ชม 98 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 พ.ย. 2561 ชม 112 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(23 ต.ค. 2561 ชม 153 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ต.ค. 2561 ชม 144 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ต.ค. 2561 ชม 162 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 ต.ค. 2561 ชม 146 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ก.ย. 2561 ชม 199 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 ก.ย. 2561 ชม 212 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ก.ย. 2561 ชม 191 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(04 ก.ย. 2561 ชม 192 ครั้ง)