Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   20 มิ.ย. 2561   ชม 69 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2561 ชม 70 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 มิ.ย. 2561 ชม 74 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(07 มิ.ย. 2561 ชม 79 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 พ.ค. 2561 ชม 111 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 พ.ค. 2561 ชม 163 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2561 ชม 313 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(21 ก.พ. 2561 ชม 332 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 ก.พ. 2561 ชม 353 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 ก.พ. 2561 ชม 320 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 ก.พ. 2561 ชม 388 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(09 ก.ย. 2560 ชม 634 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ส.ค. 2560 ชม 563 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ส.ค. 2560 ชม 553 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.ค. 2560 ชม 702 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 มิ.ย. 2560 ชม 739 ครั้ง)