Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   05 ม.ค. 2562   ชม 326 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ต.ค. 2562 ชม 51 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 ก.ย. 2562 ชม 66 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 ก.ย. 2562 ชม 72 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ก.ย. 2562 ชม 71 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ก.ย. 2562 ชม 80 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ก.ย. 2562 ชม 68 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(22 ส.ค. 2562 ชม 91 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(31 ก.ค. 2562 ชม 128 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ก.ค. 2562 ชม 125 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ก.ค. 2562 ชม 135 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 ก.ค. 2562 ชม 171 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 มิ.ย. 2562 ชม 236 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2562 ชม 169 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 มิ.ย. 2562 ชม 223 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 มิ.ย. 2562 ชม 209 ครั้ง)