Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   08 มิ.ย. 2562   ชม 273 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 ม.ค. 2563 ชม 68 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 ธ.ค. 2562 ชม 83 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 ธ.ค. 2562 ชม 75 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 ธ.ค. 2562 ชม 99 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 ธ.ค. 2562 ชม 106 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2562 ชม 133 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 พ.ย. 2562 ชม 117 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 พ.ย. 2562 ชม 107 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 พ.ย. 2562 ชม 137 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ต.ค. 2562 ชม 139 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(01 ต.ค. 2562 ชม 177 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 ก.ย. 2562 ชม 183 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(16 ก.ย. 2562 ชม 189 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 ก.ย. 2562 ชม 179 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ก.ย. 2562 ชม 171 ครั้ง)