Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   08 มิ.ย. 2562   ชม 44 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 มิ.ย. 2562 ชม 41 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 มิ.ย. 2562 ชม 45 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 เม.ย. 2562 ชม 70 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 เม.ย. 2562 ชม 91 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 92 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 108 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 มี.ค. 2562 ชม 107 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2562 ชม 144 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 217 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 179 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 221 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 ธ.ค. 2561 ชม 213 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ธ.ค. 2561 ชม 255 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(28 พ.ย. 2561 ชม 259 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(13 พ.ย. 2561 ชม 226 ครั้ง)