Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   20 มิ.ย. 2562   ชม 87 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ก.ค. 2562 ชม 8 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(02 ก.ค. 2562 ชม 62 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 มิ.ย. 2562 ชม 120 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(20 มิ.ย. 2562 ชม 88 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 มิ.ย. 2562 ชม 113 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 มิ.ย. 2562 ชม 123 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(30 เม.ย. 2562 ชม 137 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(10 เม.ย. 2562 ชม 158 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 145 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 มี.ค. 2562 ชม 169 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 มี.ค. 2562 ชม 161 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(27 ก.พ. 2562 ชม 193 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 ม.ค. 2562 ชม 261 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ธ.ค. 2561 ชม 222 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
พิธีมอบของที่ระลึก
(18 ธ.ค. 2561 ชม 273 ครั้ง)