Download Video MP3 พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562

Download พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพิธีมอบของที่ระลึก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562


  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562พิธีมอบของที่ระลึก งานบุญวันอาทิตย์
   26 มิ.ย. 2562   ชม 413 ครั้ง


   ค้นหา Video    

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2563
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 มี.ค. 2563 ชม 99 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2563
พิธีมอบของที่ระลึก
(11 มี.ค. 2563 ชม 119 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563
พิธีมอบของที่ระลึก
(05 มี.ค. 2563 ชม 134 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 2563
พิธีมอบของที่ระลึก
(24 ก.พ. 2563 ชม 147 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563
พิธีมอบของที่ระลึก
(17 ก.พ. 2563 ชม 164 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(06 ม.ค. 2563 ชม 264 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 ธ.ค. 2562 ชม 253 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(19 ธ.ค. 2562 ชม 233 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 ธ.ค. 2562 ชม 242 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(12 ธ.ค. 2562 ชม 279 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(26 พ.ย. 2562 ชม 306 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 พ.ย. 2562 ชม 244 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 พ.ย. 2562 ชม 222 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(08 พ.ย. 2562 ชม 260 ครั้ง)
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
พิธีมอบของที่ระลึก
(25 ต.ค. 2562 ชม 262 ครั้ง)