Download Video MP3 รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ค. 2560 โดย พระมหา ดร.พงศักดิ์ ฐานิโย

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล­­ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหา ดร.พงศักดิ์ ฐานิโย

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ค. 2560 โดย พระมหา ดร.พงศักดิ์ ฐานิโย


  รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ค. 2560 โดย พระมหา ดร.พงศักดิ์ ฐานิโยทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   19 พ.ค. 2560   ชม 420 ครั้ง


   ค้นหา Video    

การเห็นสมณะ เป็นมงคลชีวิต โดย พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร 21 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(21 มี.ค. 2561 ชม 26 ครั้ง)
ที่สุดแห่งทุกข์ คือ สุขล้วนๆ โดย พระอโนทัย สุทฺธิพโล 20 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(20 มี.ค. 2561 ชม 35 ครั้ง)
อยากบวชก็แวะมา ตอนที่ 3 ธรรมยาตรา โดย พระสกุล ปสาทนีโย 19 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(19 มี.ค. 2561 ชม 45 ครั้ง)
ธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 15 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(16 มี.ค. 2561 ชม 134 ครั้ง)
ปรุงนิสัยเปลี่ยนชีวิต โดย พระถาวร ถาวโร 15 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(15 มี.ค. 2561 ชม 111 ครั้ง)
ทำไมต้องธรรมยาตร โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก 14 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(14 มี.ค. 2561 ชม 115 ครั้ง)
ภารกิจลูกเพื่อพ่อ โดย พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ 13 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(13 มี.ค. 2561 ชม 97 ครั้ง)
ความลำบาก สร้างสุข โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 12 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(12 มี.ค. 2561 ชม 118 ครั้ง)
ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 10 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(10 มี.ค. 2561 ชม 138 ครั้ง)
สร้างความสุขง่ายๆ แบบ 4.0 โดย พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน 9 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(09 มี.ค. 2561 ชม 102 ครั้ง)
ชีวิตสมณะ พระธรรมยาตรา โดย พระรณชัย รณญฺชโย 8 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(08 มี.ค. 2561 ชม 115 ครั้ง)
V Marching Band เสียงกลองธรรมสะท้านภพ โดย พระวีรชาติ มเหสกฺโข 7 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(07 มี.ค. 2561 ชม 89 ครั้ง)
พระพุทธศาสนากัมพูชายุค AEC โดย พระสุขจันทร์ อติสุโข 6 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(06 มี.ค. 2561 ชม 178 ครั้ง)
การเกิดขึ้นได้ยาก ของพระพุทธเจ้า โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 5 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(05 มี.ค. 2561 ชม 143 ครั้ง)
ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 3 มี.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(03 มี.ค. 2561 ชม 212 ครั้ง)