โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป

Video > สมาธิและธรรมะ > โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
เหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบทเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบท
พฤหัสบดี 19 ส.ค. 53 ชม 6,476 ครั้งความสำคัญของพระวินัยความสำคัญของพระวินัย
พุธ 18 ส.ค. 53 ชม 6,929 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


เสนาสนสูตร ตอนที่ 2เสนาสนสูตร ตอนที่ 2
อังคาร 17 ส.ค. 53 ชม 6,682 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


เสนาสนสูตร ตอนที่ 1เสนาสนสูตร ตอนที่ 1
จันทร์ 16 ส.ค. 53 ชม 6,670 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ประวัติหลวงพ่อธัมมชโยประวัติหลวงพ่อธัมมชโย
อาทิตย์ 15 ส.ค. 53 ชม 7,128 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


คณกโมคคัลลานสูตรกับการฝึกนิสัย ตอนที่ 2คณกโมคคัลลานสูตรกับการฝึกนิสัย ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 12 ส.ค. 53 ชม 6,427 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ตอบปัญหาธรรมะ ครั้งที่ 2ตอบปัญหาธรรมะ ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 12 ส.ค. 53 ชม 6,337 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


คณกโมคคัลลานสูตรกับการฝึกนิสัย ตอนที่ 1คณกโมคคัลลานสูตรกับการฝึกนิสัย ตอนที่ 1
พุธ 11 ส.ค. 53 ชม 6,358 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


วุฒิธรรม (ธรรมที่ทำให้เจริญ)วุฒิธรรม (ธรรมที่ทำให้เจริญ)
จันทร์ 09 ส.ค. 53 ชม 7,061 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ตอบปัญหาธรรมะ ครั้งที่ 1ตอบปัญหาธรรมะ ครั้งที่ 1
อาทิตย์ 08 ส.ค. 53 ชม 6,552 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ปรโลกวิทยา  ตอนที่ 2ปรโลกวิทยา ตอนที่ 2
ศุกร์ 06 ส.ค. 53 ชม 6,617 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ปรโลกวิทยา  ตอนที่ 1ปรโลกวิทยา ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 05 ส.ค. 53 ชม 6,244 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ธรรมชาติโลกและชีวิตธรรมชาติโลกและชีวิต
พุธ 04 ส.ค. 53 ชม 6,991 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


กฎแห่งกรรม ตอนที่ 2กฎแห่งกรรม ตอนที่ 2
อังคาร 03 ส.ค. 53 ชม 6,755 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


กฎแห่งกรรม  ตอนที่ 1กฎแห่งกรรม ตอนที่ 1
จันทร์ 02 ส.ค. 53 ชม 6,393 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


ประวัติคุณยายอาจารย์ฯประวัติคุณยายอาจารย์ฯ
อาทิตย์ 01 ส.ค. 53 ชม 6,523 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


สัมมาทิฏฐิ 10 ตอนที่ 2สัมมาทิฏฐิ 10 ตอนที่ 2
ศุกร์ 30 ก.ค. 53 ชม 6,630 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


สัมมาทิฏฐิ 10  ตอนที่ 1สัมมาทิฏฐิ 10 ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 29 ก.ค. 53 ชม 7,074 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


สังฆาทิเสส 13  ตอนที่ 2สังฆาทิเสส 13 ตอนที่ 2
พุธ 28 ก.ค. 53 ชม 6,900 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย สังฆาทิเสส 13 (ข้อที่ 1-5)


สังฆาทิเสส 13  ตอนที่ 1สังฆาทิเสส 13 ตอนที่ 1
อังคาร 27 ก.ค. 53 ชม 7,418 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย ทบทวนเรื่อง ปาราชิก 4 ข้อ และต่อด้วย สังฆาทิเสส 13 (ข้อที่ 1-5)


พิธีขอสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสัยพิธีขอสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสัย
อังคาร 20 ก.ค. 53 ชม 6,723 ครั้ง
ของพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาเจดีย์พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาเจดีย์
อังคาร 20 ก.ค. 53 ชม 6,506 ครั้ง
ของพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


ทางสู่ธรรมกาย(สารคดีประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำฯ) ,ทางสู่ธรรมกาย(สารคดีประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำฯ) ,
อาทิตย์ 25 ก.ค. 53 ชม 6,619 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย เรื่อง ประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ


90 ปีผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ,90 ปีผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ,
อาทิตย์ 18 ก.ค. 53 ชม 6,372 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย เรื่อง ประวัติวัดและการสร้างบารมีของหมู่คณะ


วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 13 ก.ค. 53 ชม 6,286 ครั้ง
การอบรมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่้วไทย


พิธีฝากตัวเป็นศิษย์พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
จันทร์ 12 ก.ค. 53 ชม 6,303 ครั้ง
โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทุกหมู่บ้านทั่วไทย


เส้นทางการสร้างบารมีหลังเสร็จการอบรมพระแสนเส้นทางการสร้างบารมีหลังเสร็จการอบรมพระแสน
พุธ 03 มี.ค. 53 ชม 6,217 ครั้งโอวาทจาก ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โอวาทจาก ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เสาร์ 27 ก.พ. 53 ชม 6,858 ครั้ง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ


โอวาทจาก พระธรรมกิตติวงศ์ โอวาทจาก พระธรรมกิตติวงศ์
ศุกร์ 26 ก.พ. 53 ชม 7,138 ครั้ง
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม


การเตรียมตัวร่วมงานมาฆ ของพระธทย.การเตรียมตัวร่วมงานมาฆ ของพระธทย.
พฤหัสบดี 25 ก.พ. 53 ชม 6,315 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4   เก่ากว่า >(61-90 จาก 115)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป