IBS Time

IBS Time

Video > เยาวชน > IBS Time
ข่าวกิจกรรมชมรมพุทธ , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ ม.บูรพาข่าวกิจกรรมชมรมพุทธ , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ ม.บูรพา
พฤหัสบดี 03 ก.พ. 48 ชม 6,371 ครั้งข่าวการคุ้มครองเยาวชน ให้พ้นภัยยาเสพติด , ภาพงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.สระบุรี , สัมภาษณ์คุณพิมพ์ลภัสรา ไชยเดช(พี่โบว์) ผู้ประสานงานสถานศึกษา จ.กาญจนบุรีข่าวการคุ้มครองเยาวชน ให้พ้นภัยยาเสพติด , ภาพงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.สระบุรี , สัมภาษณ์คุณพิมพ์ลภัสรา ไชยเดช(พี่โบว์) ผู้ประสานงานสถานศึกษา จ.กาญจนบุรี
พุธ 02 ก.พ. 48 ชม 6,520 ครั้งข่าวการสมัครสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์คุณปพัชญา นรรัตน์(พี่น้อง) ผู้ประสานงาน Superviserข่าวการสมัครสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์คุณปพัชญา นรรัตน์(พี่น้อง) ผู้ประสานงาน Superviser
อังคาร 01 ก.พ. 48 ชม 6,525 ครั้งข่าวเยาวชนไทย ผจญภัยรอบด้าน , สัมภาษณ์อาจารย์อโณทัย สีส่วน โรงเรียนอนะบาลศรีสะเกษข่าวเยาวชนไทย ผจญภัยรอบด้าน , สัมภาษณ์อาจารย์อโณทัย สีส่วน โรงเรียนอนะบาลศรีสะเกษ
จันทร์ 31 ม.ค. 48 ชม 6,267 ครั้งนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี , ข่าวธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับ  200 โรงเรียนนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี , ข่าวธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับ 200 โรงเรียน
เสาร์ 29 ม.ค. 48 ชม 6,639 ครั้งข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ สมหวัง โรงเรียนโสมาพันธุ์อนุสรณ์ข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ สมหวัง โรงเรียนโสมาพันธุ์อนุสรณ์
ศุกร์ 28 ม.ค. 48 ชม 6,357 ครั้งข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ
พฤหัสบดี 27 ม.ค. 48 ชม 6,498 ครั้งข่าวกิจกรรมเยาวชน , รณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ , สัมภาษณ์ ผช.มยุรี คงด้วง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีข่าวกิจกรรมเยาวชน , รณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ , สัมภาษณ์ ผช.มยุรี คงด้วง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
พุธ 26 ม.ค. 48 ชม 6,274 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-ประกาศนียบัตร , สัมภาษณ์ คุณวิมณฑ์รัต ทองหวาน(โรส) Superviser ดีเด่นข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-ประกาศนียบัตร , สัมภาษณ์ คุณวิมณฑ์รัต ทองหวาน(โรส) Superviser ดีเด่น
อังคาร 25 ม.ค. 48 ชม 6,542 ครั้งข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากล , สัมภาษณ์อาจารย์ยสวัตร เจียรใจจิตร ประธานชมรมครูผู้สอนพระพุทธศาสนาข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากล , สัมภาษณ์อาจารย์ยสวัตร เจียรใจจิตร ประธานชมรมครูผู้สอนพระพุทธศาสนา
จันทร์ 24 ม.ค. 48 ชม 6,189 ครั้งเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์เยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์
เสาร์ 22 ม.ค. 48 ชม 6,703 ครั้งข่าวการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ของสถาบันต่างๆ , ชมรมโนนะคลับ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ข่าวการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ของสถาบันต่างๆ , ชมรมโนนะคลับ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
ศุกร์ 21 ม.ค. 48 ชม 6,523 ครั้งข่าวชมรมพุทธจัดค่ายอบรมคุณธรรมต่างๆ , สัมภาษณ์คุณพรทิพา เรืองทรัพย์ปัญญา(สา) ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมด้านคุณธรรมข่าวชมรมพุทธจัดค่ายอบรมคุณธรรมต่างๆ , สัมภาษณ์คุณพรทิพา เรืองทรัพย์ปัญญา(สา) ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมด้านคุณธรรม
พฤหัสบดี 20 ม.ค. 48 ชม 6,248 ครั้งข่าวชมรมพุทธจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี , สัมภาษณ์คุณปองสิชณ์ เกษมรุจิวาณิช(ล้ง) ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ม.รามคำแหงข่าวชมรมพุทธจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี , สัมภาษณ์คุณปองสิชณ์ เกษมรุจิวาณิช(ล้ง) ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ม.รามคำแหง
พุธ 19 ม.ค. 48 ชม 6,410 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับนักเรียน - หนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตำรวจอำนาจ กำพล ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน ระดับทหารตำรวจข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับนักเรียน - หนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตำรวจอำนาจ กำพล ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน ระดับทหารตำรวจ
อังคาร 18 ม.ค. 48 ชม 6,964 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับครู-อาจารย์ , สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้าข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับครู-อาจารย์ , สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า
จันทร์ 17 ม.ค. 48 ชม 6,129 ครั้งประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์ประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์
เสาร์ 15 ม.ค. 48 ชม 6,204 ครั้งประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์ประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์
เสาร์ 08 ม.ค. 48 ชม 6,393 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> (91-108 จาก 108)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  กล้าดี Variety
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  English with DELC
  แต้มสีรุ้ง
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  Super Kids
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป