คำวัด

คำวัด

Video > สมาธิและธรรมะ > คำวัด
ธรรมทานธรรมทาน
พุธ 08 ธ.ค. 53 ชม 6,936 ครั้ง
การให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อแนะนำทั้งทางธรรมและทางโลกด้วยการสอนการเทศน์ การแนะนำ การเขียน การประกาศ


ธรรมสวนะธรรมสวนะ
อังคาร 07 ธ.ค. 53 ชม 6,752 ครั้ง
ธรรมสวนะ(อ่านว่า ทำมะสะวะนะ)แปลว่าการฟังธรรม การฟังธรรมเรื่องราวต่างๆรวมถึงการศึกษา เล่าเรียน การอ่าน การสนทนา


ธรรมเทศนาธรรมเทศนา
จันทร์ 06 ธ.ค. 53 ชม 7,150 ครั้ง
เรียกสั้นๆว่าการเทศน์หรือเทศน์เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฎิบัติเองตั้งแต่ตรัสรู้จนเสด็จปรินิพพาน ทรงตั้งพระพุทธศาสนา


ธรรมจักรธรรมจักร
เสาร์ 04 ธ.ค. 53 ชม 7,492 ครั้ง
ธรรมจักร(อ่านว่า ทำมะจัก)แปลว่าวงล้อธรรม ใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นรูปวงล้อเป็นซี่ ซี่


กัลยาณมิตรกัลยาณมิตร
ศุกร์ 03 ธ.ค. 53 ชม 6,787 ครั้ง
กัลยาณมิตร อ่านว่า (กันละยานะมิด)แปลว่ามิตรดีคือมิตรแท้ มิตรที่ไม่มีลักษณะบาปมิตรหรือมิตรเทียม


บุพการีบุพการี
พฤหัสบดี 02 ธ.ค. 53 ชม 7,010 ครั้ง
บุพการี หมายถึงผู้ที่มีบุณคุณ ผู้ที่เคยทำอุปการะแก่ตนมาเช่น เคยเลี้ยงดูเคยให้หรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง


บัณฑิตบัณฑิต
พุธ 01 ธ.ค. 53 ชม 6,801 ครั้ง
บัณฑิต หมายถึงผู้ฉลาดรู้ธรรมและดำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมเป็นคนดีเป็นคนน่าคบน่าเข้าใกล้มิได้หมายถึงผู้ศึกษาจบปริญญาแบบภาษาทางโลก


เบญจกัลยาณีเบญจกัลยาณี
อังคาร 30 พ.ย. 53 ชม 7,299 ครั้ง
เบญจกัลยาณีหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการคือผมงาม, เนื้องาม, ฟันงาม, ผิวงาม, วัยงาม


บูรพาจารย์บูรพาจารย์
จันทร์ 29 พ.ย. 53 ชม 6,883 ครั้ง
คำวัด ตอนบูรพาจารย์ บูรพพาจารย์ ใช้หมายถึงอาจารย์ 2 ประเภท, บิดามารดา คืออาจารย์พิเศษคนแรก, อาจารย์เก่าคืออาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาการมาก่อน


ภัต ภัตร ภัตตาหารภัต ภัตร ภัตตาหาร
เสาร์ 27 พ.ย. 53 ชม 6,769 ครั้ง
คำวัด ตอน ภัต ภัตร ภัตตาหาร ภัต หมายถึงข้าว อาหาร ภัต หรือ ภัตตาหาร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับหรือฉันได้มีหลายประเภท


ทำบุญทำบุญ
ศุกร์ 26 พ.ย. 53 ชม 6,545 ครั้ง
คำวัด ตอนทำบุญในคำวัดหมายถึงการทำสิ่งที่เป็นบุญสิ่งทีทำให้เกิดบุญมี3วิธีคือการให้ทานเช่นตักบาตร รักษาศิลเช่นศิล5,ศิล8 เจริญภาวนาเช่นทำสมาธิอบรมใจ


ปฎิคาหกปฎิคาหก
พฤหัสบดี 25 พ.ย. 53 ชม 6,957 ครั้ง
คำวัด ตอนปฎิคาหกหมายถึงผู้รับทานผู้รับของถวายจากทายกได้รับบุญอานิสงส์มากเพราะเป็นปฎิคาหกผู้หมดกิเลสแล้วหรือเป็นผู้มีศิลบริสุทธิ์เป็นผู้ปฎิบัติธรรม


ทานทาน
อังคาร 23 พ.ย. 53 ชม 6,374 ครั้ง
คำวัด, ตอนทาน ที่แปลว่าวัตถุที่พึงให้ ในคำวัดหมายถึงสิ่งของสำหรับให้กับผู้อื่นได้แก่สิ่งของที่ควรถวายพระ


ปฎิเวธปฎิเวธ
จันทร์ 22 พ.ย. 53 ชม 6,424 ครั้ง
คำวัด,ตอนปฎิเวชธ หมายถึิงการรู้แจ้งแทงตลอดถึงแก่นแท้ของธรรม การปฎิบัติ วิปัสสนาได้แก่ โลกุตรธรรม มรรคผลนิพพานนั่นเอง


ปริยัติปริยัติ
เสาร์ 20 พ.ย. 53 ชม 6,502 ครั้งพุทธจักร ศาสนจักรพุทธจักร ศาสนจักร
ศุกร์ 19 พ.ย. 53 ชม 6,351 ครั้งหอฉันหอฉัน
พฤหัสบดี 18 พ.ย. 53 ชม 6,945 ครั้ง
หอฉัน หมายถึงอาคารหรือศาลาที่สร้างไว้สำหรับเป็นที่ฉันอาหารของพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า โรงฉัน หรือ ศาลาหอฉัน ก็ได้


โบสถ์ อุโบสถโบสถ์ อุโบสถ
พุธ 17 พ.ย. 53 ชม 6,267 ครั้งไตรครองไตรครอง
อังคาร 16 พ.ย. 53 ชม 6,336 ครั้งทำวัตรทำวัตร
ศุกร์ 12 พ.ย. 53 ชม 6,340 ครั้งบิณฑบาตบิณฑบาต
พฤหัสบดี 11 พ.ย. 53 ชม 6,415 ครั้งเวียนเทียนเวียนเทียน
พุธ 10 พ.ย. 53 ชม 6,433 ครั้งมุทิตามุทิตา
อังคาร 09 พ.ย. 53 ชม 6,472 ครั้งจบทานจบทาน
จันทร์ 08 พ.ย. 53 ชม 6,375 ครั้งบิณฑบาตบิณฑบาต
เสาร์ 06 พ.ย. 53 ชม 6,378 ครั้งธรรมสวนะธรรมสวนะ
ศุกร์ 05 พ.ย. 53 ชม 6,548 ครั้งธรรมสภาธรรมสภา
พฤหัสบดี 04 พ.ย. 53 ชม 6,822 ครั้งธรรมเทศนาธรรมเทศนา
พุธ 03 พ.ย. 53 ชม 6,377 ครั้งธรรมจักรธรรมจักร
อังคาร 02 พ.ย. 53 ชม 6,589 ครั้งกัลยาณมิตรกัลยาณมิตร
จันทร์ 01 พ.ย. 53 ชม 6,389 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 6 7 8   เก่ากว่า >(31-60 จาก 212)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป