บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

Video > บุญพิธี > บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
บูชาเจดีย์ 4 ม.ค 54บูชาเจดีย์ 4 ม.ค 54
อังคาร 04 ม.ค. 54 ชม 5,831 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 3 ธ.ค 54บูชาเจดีย์ 3 ธ.ค 54
จันทร์ 03 ม.ค. 54 ชม 5,795 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 2 ม.ค 54บูชาเจดีย์ 2 ม.ค 54
อาทิตย์ 02 ม.ค. 54 ชม 6,033 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา18.00น.ตอนเช้าเวลา05.45น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน


บูชาเจดีย์ 1 ม.ค 54บูชาเจดีย์ 1 ม.ค 54
เสาร์ 01 ม.ค. 54 ชม 5,823 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 29 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 29 ธ.ค 53
พุธ 29 ธ.ค. 53 ชม 5,766 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00น.ตอนเช้าเวลา 05.45น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน


บูชาเจดีย์ 27 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 27 ธ.ค 53
จันทร์ 27 ธ.ค. 53 ชม 5,827 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน


บูชาเจดีย์ 24 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 24 ธ.ค 53
ศุกร์ 24 ธ.ค. 53 ชม 5,898 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 23 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 23 ธ.ค 53
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 53 ชม 5,764 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 22 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 22 ธ.ค 53
พุธ 22 ธ.ค. 53 ชม 5,827 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 21 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 21 ธ.ค 53
อังคาร 21 ธ.ค. 53 ชม 5,817 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 20 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 20 ธ.ค 53
จันทร์ 20 ธ.ค. 53 ชม 5,854 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 18 ธ .ค 53บูชาเจดีย์ 18 ธ .ค 53
เสาร์ 18 ธ.ค. 53 ชม 5,821 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 17 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 17 ธ.ค 53
ศุกร์ 17 ธ.ค. 53 ชม 5,786 ครั้ง
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์เถระว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 16 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 16 ธ.ค 53
พฤหัสบดี 16 ธ.ค. 53 ชม 5,855 ครั้ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 15 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 15 ธ.ค 53
พุธ 15 ธ.ค. 53 ชม 5,782 ครั้ง
หยุดนิ่งลงที่ศูนย์กลางกายนุึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งในกลางดวงบุญน้อมระลึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์


บูชาเจดีย์ 14ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 14ธ.ค 53
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 5,879 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน


บูชาเจดีย์ 13 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 13 ธ.ค 53
จันทร์ 13 ธ.ค. 53 ชม 5,773 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวัน


บูชาเจดีย์ 10 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 10 ธ.ค 53
ศุกร์ 10 ธ.ค. 53 ชม 5,758 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 12 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 12 ธ.ค 53
อาทิตย์ 12 ธ.ค. 53 ชม 5,949 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 09 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 09 ธ.ค 53
พฤหัสบดี 09 ธ.ค. 53 ชม 5,949 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 08 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 08 ธ.ค 53
พุธ 08 ธ.ค. 53 ชม 5,964 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 07 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 07 ธ.ค 53
อังคาร 07 ธ.ค. 53 ชม 5,902 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 06 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 06 ธ.ค 53
จันทร์ 06 ธ.ค. 53 ชม 5,944 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 04 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 04 ธ.ค 53
เสาร์ 04 ธ.ค. 53 ชม 5,882 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 05 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 05 ธ.ค 53
อาทิตย์ 05 ธ.ค. 53 ชม 5,804 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 03 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 03 ธ.ค 53
ศุกร์ 03 ธ.ค. 53 ชม 5,856 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 02 พ.ย 53บูชาเจดีย์ 02 พ.ย 53
พฤหัสบดี 02 ธ.ค. 53 ชม 5,889 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 01 ธ.ค 53บูชาเจดีย์ 01 ธ.ค 53
พุธ 01 ธ.ค. 53 ชม 5,841 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 30 พ.ย 53บูชาเจดีย์ 30 พ.ย 53
อังคาร 30 พ.ย. 53 ชม 5,812 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว


บูชาเจดีย์ 29 พ.ย 53บูชาเจดีย์ 29 พ.ย 53
จันทร์ 29 พ.ย. 53 ชม 5,877 ครั้ง
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตอนเย็นเวลา 18.00 น.ตอนเช้าเวลา 05.45 น.ที่วัดพระธรรมกายทุกวันเพื่อเติมบุญให้ตนเองและครอบครัว< ใหม่กว่า  1 2 .. 4 5 6 <7> 8 9 10 ..  38  39   เก่ากว่า >(181-210 จาก 1194)