ธรรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน

Video > สมาธิและธรรมะ > ธรรมะเพื่อประชาชน


<1> 2 3 4 ..  25  26   เก่ากว่า >   


พฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อม
ศุกร์ 21 ต.ค. 54 ชม 12,410 ครั้ง
ในกรุงสาวัตถี มีกุดุงทีผู้มั่งคั่ง ท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์สมบัติไปทำธุรกิจ ต่อมาท่านได้เสียชีวิตลง ภรรยาจึงดูแลกิจการแทนและเป็นเจ้าหนี้คอยติดตามลูกหนี้ที่ยืมเงินไป และได้ให้ลูกชายไปตามทวงหนี้ลูกหนี้รายหนึ่ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 28(จบ)พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 28(จบ)
พฤหัสบดี 20 ต.ค. 54 ชม 9,009 ครั้ง
ท้าวสามนตราช กษัตริย์ที่ครองนครใกล้เคียงเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชเสด็จออกผนวช จึงได้ยกกองทัพเร่งรุดเข้ามาประชิดหมายจะครอบครองพระนครพาราณสี แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าเมืองพาราณสีกลายเป็นเมืองร้าง


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 27พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 27
พุธ 19 ต.ค. 54 ชม 8,770 ครั้ง
พระเตมิยราชฤษี ทรงเชื้อเชิญพระบิดาให้ทรงออกผนวช แล้วประพฤติพรหมจรรย์แสวงหาธรรม พระราชาจึงมีความพระประสงค์แน่วแน่ที่จะออกผนวช และได้ประกาศเชิญชวนชาวเมืองที่เลื่อมใสให้บวชตามพระเตมิยราชฤษี


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 26พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 26
อังคาร 18 ต.ค. 54 ชม 8,046 ครั้ง
พระเตมิยราชฤษี ทรงแสดงธรรมชี้แจงสภาพของสัตว์โลกให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระราชบิดา เมื่อพระราชาได้ทรงสดับธรรมนั้นแล้ว ก็ทรงเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 25พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 25
เสาร์ 15 ต.ค. 54 ชม 8,200 ครั้ง
พระเจ้ากาสิกราช ได้ทรงเชื้อเชิญพระเตมิยราชฤษีให้เสด็จกลับคืนสู่พระนคร เพื่อเสวยราชสมบัติสืบไป โดยทรงตรัสว่าลูกก็ยังเป็นหนุ่ม ควรเป็นที่พึ่งแก่อาณาประชาราษฎร์เสียก่อน หากได้อภิเษกและมีโอรสธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเถิด


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 24พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 24
ศุกร์ 14 ต.ค. 54 ชม 7,990 ครั้ง
พระเจ้ากาสิกราช มีพระกระแสรับสั่งให้จัดเตรียมรถม้า ให้ประดับช้าง และให้ป่าวประกาศเชิญชวนชาวพระนครให้ตามพระองค์ไปด้วย ทรงให้จัดขบวนเสด็จนั้นอยู่ถึง 3 วัน เมื่อเสด็จไปถึงป่าทรงทอดพระเนตรบรรณศาลา ซึ่งเป็นที่พำนักของพระเตมิยราชกุมาร พระองค์ก็ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนัก


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 23พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 23
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 54 ชม 7,633 ครั้ง
สุนันทสารถี ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระนางจันทราเทวีทรงทราบว่าแท้จริงแล้วพระราชกุมารเตมีย์ทรงมิได้เป็นง้อย หูหนวกและเป็นใบ้ ที่พระองค์ทรงแสร้งทำเช่นนั้นเพราะมิได้ต้องการครอบครองราชสมบัติ แต่ทรงต้องการออกผนวช


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 21พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 21
อังคาร 11 ต.ค. 54 ชม 7,844 ครั้ง
พระโพธิสัตว์เตมียกุมาร เมื่อทรงตรัสให้สุนันทสารถีเข้าใจในมโนปณิธานของพระองแล้ว ก็ทำให้สุนันทสารถีเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และขอออกบวชตามพระโพธิสัตว์เตมียกุมาร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 22พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 22
พุธ 12 ต.ค. 54 ชม 7,733 ครั้ง
พระโพธิสัตว์เตมียกุมาร รับสั่งให้สุนันทสารถีไปแจ้งข่าวการออกบวชของพระองค์แก่พระเจ้ากาสิกราช พระนางจันทราเทวี พระพี่เลี้ยงนางนม และกุมารทั้ง 500 ผู้เป็นสหาย สุนันทสารถีจึงรีบเดินทางกลับพระนครและได้พบกับพระนางจันทราเทวี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 20พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 20
เสาร์ 08 ต.ค. 54 ชม 8,021 ครั้ง
สุนันทสารถี ได้กราบทูลพระโพธิสัตว์เตมียกุมารให้เสด็จกลับพระนครเพื่อเสวยราชสมบัติและขึ้นครองราชย์สร้างความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระนคร พระโพธิสัตว์เตมียกุมารจะทำอย่างไร ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 19พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 19
ศุกร์ 07 ต.ค. 54 ชม 8,051 ครั้ง
พระโพธิสัตว์เตมียกุมาร ได้ตรัสพระคาถาบูชาคุณของมิตร 10 คาถาให้แก่สุนันทสารถีฟัง เมื่อสุนันทสารถีฟังจบเขาจะทำอย่างไรต่อกับพระโพธิสัตว์เตมียกุมาร ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 18พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 18
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 54 ชม 7,879 ครั้ง
พระเตมีย์ทรงดำริว่า ก่อนตนจะออกบวชควรจะแต่งกายใหม่ที่เหมาะสม ในขณะนั้นเอง วิมานของท้าวสักกเทวราชได้เกิดร้อนขึ้น ท่านจึงตรวจดูว่า เพราะเหตุอะไรหนอ ก็ทรงเห็นเหตุทั้งหมด จึงมีรับสั่งให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปมอบเครื่องประดับทิพย์แก่พระเตมีย์


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 17พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 17
พุธ 05 ต.ค. 54 ชม 7,966 ครั้ง
เช้าวันที่เจ็ดสุนันทสารถี ได้เข้ามาขออภัยโทษต่อพระนางจันทราเทวีและได้อุ้มพระเตมีย์ออกไปขึ้นราชรถ เมื่อราชรถนั้นได้ผ่านประตูวัง จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 16พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 16
อังคาร 04 ต.ค. 54 ชม 8,083 ครั้ง
เมื่อถึงวันที่หก พระเจ้ากาสิกราชรับสั่งให้สุนันทสารถีไปเตรียมรถเทียมม้าอัปมงคลคู่หนึ่ง รุ่งเช้า ให้นำพระเตมีย์ออกไปทางประตูด้านทิศตะวันตก และฝังพระเตมีย์เสียที่ป่าช้านอกพระนคร


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 15พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 15
จันทร์ 03 ต.ค. 54 ชม 8,371 ครั้ง
พระเตมีย์ ได้รับพระราชทานสมบัติและเข้าพิธีราชาภิเษกโดยการทูลขอของพระนางจันทราเทวี และประดับตกแต่งด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ ขึ้นทรงบนหลังช้างพระที่นั่งให้เดินขบวนรอบพระนคร เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 14พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 14
เสาร์ 01 ต.ค. 54 ชม 6,715 ครั้ง
พระนางจันทราเทวี ได้ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงรับสั่งให้ฝังพระเตมีย์ทั้งเป็น ก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติ รีบเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงยับยั้งไว้ก่อน เหตุกาณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 13พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 13
ศุกร์ 30 ก.ย. 54 ชม 7,029 ครั้ง
พราหมณ์โหจารย์คนหนึ่งเกรงกลัวจะถูกลงโทษ จึงทูลต่อพระเจ้ากาสิกราชว่าพระเตมีย์นั้นเป็นกาลกิณีและสรรหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนคำพูดของตน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 12พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 12
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 54 ชม 6,727 ครั้ง
พระเจ้ากาสิกราช ทรงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์โหจารย์ ที่เคยทำนายว่าพระเตมีย์จะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือทวีปทั้งสี่มาเข้าเฝ้า และทรงตรัสว่าทำไมพระเตมีย์ถึงไม่เป็นไปตามคำทำนาย เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 11พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 11
พุธ 28 ก.ย. 54 ชม 6,739 ครั้ง
พระเตมีย์ แม้จะถูกเหล่าอำมาตย์ทดสอบด้วยวิธีต่างๆนาๆ ก็ไม่สามารถทำให้พระเตมีย์หวั่นไหวได้แม้แต่นิด อำมาตย์ผู้ฉลาดผู้หนึ่งเสนอให้ทดสอบพระเตมีย์ด้วยสตรีที่งดงาม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 10พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 10
อังคาร 27 ก.ย. 54 ชม 6,701 ครั้ง
พระเตมีย์ ถูกทดสอบด้วยการนำน้ำอ้อยผสมข้าวยาคูและผลตาลสุกมาทาทั่วตัว แล้วให้แมลงมาดูดกินน้ำหวาน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและบททดสอบจะยากขึ้นเพียงใด ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 9พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 9
จันทร์ 26 ก.ย. 54 ชม 6,845 ครั้ง
เหล่าอำมาตย์กราบบังคมทูลพระเจ้ากาสิกราช ให้ทดสอบพระเตมีย์ด้วยงู ด้วยการแสดงฟ้อนรำ และด้วยศัสตราวุธ ซึ่งผลการทดสอบพระเตมีย์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 8พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 8
เสาร์ 24 ก.ย. 54 ชม 6,676 ครั้ง
พระเตมีย์ผู้แสร้งเป็นง้อย หูหนวกและเป็นใบ้ เมื่อมีพระชันษาได้ 4-6 พระชันษา ก็ต้องเจอกับบททดสอบที่ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารรสเลิศ ไฟไหม้หรือแม้แต่กระทั่งพญาช้าง


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 7พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 7
ศุกร์ 23 ก.ย. 54 ชม 6,554 ครั้ง
พระเตมีย์ผู้แสร้งเป็นง้อย หูหนวกและเป็นใบ้ จะต้องเจอกับบททดสอบต่างๆมากมายจากพระเจ้ากาสิกราช นางนม และมหาอำมาตย์ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เชิญติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 6พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 6
พฤหัสบดี 22 ก.ย. 54 ชม 6,737 ครั้ง
พระกุมารเตมีย์ ได้ทำตามอุบายของเทพธิดา จึงแสร้งทำเป็นง้อย หูหนวกและเป็นใบ้ พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทราเทวี เห็นพระกุมารเป็นเช่นนั้นจึงอดเป็นห่วงไม่ได้และได้ตามหมอหลวงมาตรวจอาการ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 5พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 5
พุธ 21 ก.ย. 54 ชม 6,748 ครั้ง
ขณะที่พระกุมารเตมีย์ได้บรรทมอยู่นั้น ก็ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นกษัตริย์และได้ทำอกุศลตัดสินประหารชีวิตผู้คนมาไม่น้อย ท่านจึงคิดหาวิธีที่ไม่ต้องครองราชย์เพื่อจะได้ไม่ทำบาปเช่นเดิม ขณะนั้นก็มีเทพธิดามาปรากฎกายและบอกอุบายแก่พระกุมารเตมีย์ จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 4พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 4
อังคาร 20 ก.ย. 54 ชม 6,794 ครั้ง
พระกุมารเตมีย์ประทับนั่งบนตักพระเจ้ากาสิกราช ขณะนั้นพระเจ้ากาสิกราชได้ตัดสินคดีความและสั่งลงอาญามหาโจรทั้งสี่ เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาพระเตมีย์ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 3พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 3
จันทร์ 19 ก.ย. 54 ชม 6,824 ครั้ง
เทพบุตรโพธิสัตว์ได้จุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางจันทราเทวี ในขณะที่ประสูติได้เกิดฝนตกทั่วพระนครนำความชุ่มเย็นมาสู่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พระเจ้ากาสิกราชจึงทรงตั้งพระนามราชโอรสว่า เตมีย์


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 2พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 2
เสาร์ 17 ก.ย. 54 ชม 6,840 ครั้ง
พระนางจันทราเทวี ทรงสมาทานอุโบสถศีลและตั้งสัจอธิษฐาน ข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ขอบุตรจงมาบังเกิดและจะเป็นอย่างไรติดตามได้


พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 1พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 1
ศุกร์ 16 ก.ย. 54 ชม 7,247 ครั้ง
พระเตมีย์ คือพระชาติหนึ่งของพระบรมโพธิสัตว์ที่ยอมสละความสุขที่ได้ครองราชสมบัติ หันมาประพฤติพรหมจรรย์ เพราะท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดจึงแกล้งเป็นใบ้เพื่อที่จะไม่ต้องขึ้นครองราชย์และจะได้ออกผนวช


ผู้รักในการทำความดีผู้รักในการทำความดี
พฤหัสบดี 15 ก.ย. 54 ชม 7,439 ครั้ง
บุคคลที่มีความไม่ประมาทในชีวิตนั้น ต้องหมั่นสร้างกุศลและคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น เหมือนหยาดน้ำที่ตกมาทีละหยดย่อมเต็มภาชนะได้<1> 2 3 4 ..  25  26   เก่ากว่า >(1-30 จาก 797)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป