ธรรมะศึกษา

ธรรมะศึกษา

Video > สมาธิและธรรมะ > ธรรมะศึกษา
สรุปบทเรียน วิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโทสรุปบทเรียน วิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท
จันทร์ 05 พ.ย. 50 ชม 7,004 ครั้งทบทวนบทเรียน วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโททบทวนบทเรียน วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท
ศุกร์ 02 พ.ย. 50 ชม 8,303 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติว) เบญจศีล-เบญจธรรม ชั้นตรีทบทวนบทเรียน (ติว) เบญจศีล-เบญจธรรม ชั้นตรี
พฤหัสบดี 01 พ.ย. 50 ชม 6,568 ครั้งทบทวนตัวอย่างข้อสอบวิชาธรรมศึกษาทบทวนตัวอย่างข้อสอบวิชาธรรมศึกษา
พุธ 31 ต.ค. 50 ชม 6,682 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติว) ธรรมวิภาค ชั้นตรีทบทวนบทเรียน (ติว) ธรรมวิภาค ชั้นตรี
อังคาร 30 ต.ค. 50 ชม 6,730 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา พุทธประวัติติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา พุทธประวัติ
จันทร์ 29 ต.ค. 50 ชม 7,932 ครั้งทบทวนบทเรียน วิชากรรมบถ ชั้นธรรมศึกษาเอกทบทวนบทเรียน วิชากรรมบถ ชั้นธรรมศึกษาเอก
ศุกร์ 26 ต.ค. 50 ชม 6,447 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุขติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข
พฤหัสบดี 25 ต.ค. 50 ชม 7,552 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารย์ติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารย์
พุธ 24 ต.ค. 50 ชม 6,917 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
อังคาร 23 ต.ค. 50 ชม 7,232 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีลติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล
จันทร์ 22 ต.ค. 50 ชม 6,744 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธีติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี
ศุกร์ 19 ต.ค. 50 ชม 6,691 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุขติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุข
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 50 ชม 7,661 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาคติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค
พุธ 17 ต.ค. 50 ชม 7,085 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอนุพุทธประวัติติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอนุพุทธประวัติ
อังคาร 16 ต.ค. 50 ชม 7,453 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเบญจศีล-เบญจธรรมติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม
จันทร์ 15 ต.ค. 50 ชม 6,998 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาศาสนพิธีติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาศาสนพิธี
ศุกร์ 12 ต.ค. 50 ชม 6,521 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค
พฤหัสบดี 11 ต.ค. 50 ชม 7,147 ครั้งติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติติวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
อังคาร 09 ต.ค. 50 ชม 6,880 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ธรณีสงฆ์ธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ธรณีสงฆ์
จันทร์ 08 ต.ค. 50 ชม 6,039 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 4 นิคหกรรม และการสละสมณเพศธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 4 นิคหกรรม และการสละสมณเพศ
ศุกร์ 05 ต.ค. 50 ชม 6,507 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  หมวด 2 มหาเถรสมาคมธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 2 มหาเถรสมาคม
พุธ 03 ต.ค. 50 ชม 6,089 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ธรรมศีกษาชั้นเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
อังคาร 02 ต.ค. 50 ชม 5,955 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท สรุปอกุศลกรรมบท10 โดยอาการ 5ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท สรุปอกุศลกรรมบท10 โดยอาการ 5
จันทร์ 01 ต.ค. 50 ชม 6,270 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท เรื่องกุศลกรรมบทธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท เรื่องกุศลกรรมบท
ศุกร์ 28 ก.ย. 50 ชม 6,021 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท เรื่องอกุศลกรรมบทธรรมศีกษาชั้นเอก วิชากรรมบท เรื่องอกุศลกรรมบท
อังคาร 25 ก.ย. 50 ชม 6,051 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่33 เรื่องปกิณกะธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่33 เรื่องปกิณกะ
จันทร์ 24 ก.ย. 50 ชม 6,058 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่32 เรื่องสังฆเภท และสังฆสามัคคีธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่32 เรื่องสังฆเภท และสังฆสามัคคี
ศุกร์ 21 ก.ย. 50 ชม 5,988 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่30 เรื่องวิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ กัณฑ์ที่ 31 เรื่องกิจจาธิกรณ์ว่าด้วยนิคหกรรมธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่30 เรื่องวิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ กัณฑ์ที่ 31 เรื่องกิจจาธิกรณ์ว่าด้วยนิคหกรรม
พฤหัสบดี 20 ก.ย. 50 ชม 6,340 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่28 เรื่องอธิกรณ์   กัณฑ์ที่29 เรื่องวิธีระงับอธิกรณ์ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่28 เรื่องอธิกรณ์ กัณฑ์ที่29 เรื่องวิธีระงับอธิกรณ์
พุธ 19 ก.ย. 50 ชม 6,074 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 6 7   เก่ากว่า >(31-60 จาก 197)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป