DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
PD 003 พระธรรมคุณPD 003 พระธรรมคุณ
พุธ 23 พ.ค. 55 ชม 7,190 ครั้ง
ซาบซึ้งในพระธรรมคุณ 6 ประการ มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพึ่งพระธรรมและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


PD 203 พระพุทธคุณPD 203 พระพุทธคุณ
พุธ 09 พ.ค. 55 ชม 6,933 ครั้ง
แนะนำรายวิชา PD 203 พระพุทธคุณ โดย พระภานุพันธ์ อตฺถวโร


แนะนำวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณแนะนำวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
พุธ 02 พ.ค. 55 ชม 7,553 ครั้ง
แนะนำภาพรวมรายวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมีความรู้ความเข้าใจใน คุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัย


ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ
พุธ 25 เม.ย. 55 ชม 7,031 ครั้ง
แนะนำขั้นตอนการรับและส่งข้อสอบ รวมถึงวิธีการทำข้อสอบ สำหรับนักศึกษาDOU


วุฒิธรรม 4 ประการวุฒิธรรม 4 ประการ
พุธ 11 เม.ย. 55 ชม 8,167 ครั้ง
“วุฒิธรรม 4 ประการ” หลักการแสวงหาปัญญา และศึกษาว่า “บุญ” คืออะไรและเห็นถึงความสำคัญในการให้คำจำกัดความของคำในพระพุทธศาสนา


บารมี10ประการเส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรมบารมี10ประการเส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
พุธ 18 เม.ย. 55 ชม 7,239 ครั้ง
“บารมี10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม” ศึกษาความรู้พื้นฐานของทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าใจคำว่า “บารมี” ทำไมต้องทุ่มสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไรจึงสร้างบารมีได้มาก


การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาการสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
จันทร์ 02 เม.ย. 55 ชม 6,574 ครั้ง
การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา


แนะนำวิชา PD002 แนะนำวิชา PD002
พุธ 28 มี.ค. 55 ชม 6,725 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระนิพนธ์ ธมฺนพนฺโธ อธิบายเรื่อง วิชา PD002 สูตรสำเร็จของการสร้างบารมีเป็นทีม


สอนลูกให้รู้จักชีวิตสอนลูกให้รู้จักชีวิต
พุธ 21 มี.ค. 55 ชม 7,152 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข อธิบายเรื่อง สอนลูกให้รู้จักชีวิต


PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัวPD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว
ศุกร์ 09 มี.ค. 55 ชม 7,094 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข ท่านจะมาแนะนำวิชา PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว


PD001 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งและดีPD001 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งและดี
พุธ 29 ก.พ. 55 ชม 7,116 ครั้งการสร้างรากฐานครอบครัวการสร้างรากฐานครอบครัว
พุธ 22 ก.พ. 55 ชม 6,753 ครั้ง
คนเรานั้นถ้าหัวใจไม่ทำงานก้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าหัวใจของครอบครัวไม่ทำงานก้ได้ชื่อว่าตายจากครอบครัวเดียวกันไปแล้วเช่นกัน


ประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้วประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้ว
พุธ 15 ก.พ. 55 ชม 6,792 ครั้ง
ประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จะเป็นอย่างไรนั้น มาชมกันเลยค่ะ


สัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 ก.พ 2555สัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 ก.พ 2555
พุธ 08 ก.พ. 55 ชม 6,816 ครั้ง
สัมมนาสร้างโลกแก้วด้วยแสงแห่งปัญญา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จะเป็นอย่างไรนั้น มาชมกันเลยค่ะ


PD001 การสร้างรากฐานในครอบครัวPD001 การสร้างรากฐานในครอบครัว
พุธ 01 ก.พ. 55 ชม 7,206 ครั้ง
รายวิชา PD001 การสร้างรากฐานในครอบครัว รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


MD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธีMD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี
พุธ 21 ธ.ค. 54 ชม 7,608 ครั้ง
MD307 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี วิชานี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการเจริญสมถกัมมัฏฐาน ได้แก่ อสุภะ 10, พรหมวิหาร 4 เป็นต้น โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย ได้มาอธิบายขยายความ ในรายวิชา MD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


แนะนำ DOU แนะนำ DOU
พุธ 25 ม.ค. 55 ชม 6,814 ครั้ง
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีทาง DOU จึงขอแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักสูตรที่มีการเปิดสอน เรามาติดตามชมกันเลยค่ะ


แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียนแนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน
พุธ 18 ม.ค. 55 ชม 6,693 ครั้ง
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีทาง DOU จึงขอแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักสูตรที่มีการเปิดสอน เรามาติดตามชมกันเลยค่ะ


โอวาทปีใหม่ 2555โอวาทปีใหม่ 2555
พุธ 04 ม.ค. 55 ชม 6,631 ครั้ง
ปีใหม่นี้ DOU ก็มีธรรมมะดีๆ โดยได้รับความเมตตา จาก พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ เราไปรับฟังโอวาทดีๆกันเลยค่ะ


MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐานMD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พุธ 28 ธ.ค. 54 ชม 7,455 ครั้ง
รายวิชา MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน วิชานี้มุ่งให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย ท่านได้เมตตามาอธิบายขยายความ ในรายวิชา MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


MD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานMD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พุธ 07 ธ.ค. 54 ชม 7,442 ครั้ง
พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย อธิบายขยายความในรายวิชา MD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความหมาย วิธีปฏิบัติ และหลักเบื้องต้นก่อนเจริญกัมมัฏฐาน ติดตามรับชมได้เลยค่ะ


GB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีGB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
พุธ 19 ต.ค. 54 ชม 7,346 ครั้ง
พระมหาธเนศร์ ฐานรโต อธิบายขยายความในรายวิชา GB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี เราจะทำอย่างไรให้สรีระร่างกายของเราเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี ติดตามรับชมได้ครับ


GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าGL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุธ 12 ต.ค. 54 ชม 7,842 ครั้ง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


GL101 จักรวาลวิทยาGL101 จักรวาลวิทยา
อังคาร 27 ก.ย. 54 ชม 8,240 ครั้ง
พระมหาสมบัติ อินฺทปญโญ อธิบายขยายความในรายวิชา GL101 จักรวาลวิทยา, พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ให้ข้อคิดธรรมะ เรื่อง สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่


GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
อังคาร 13 ก.ย. 54 ชม 7,145 ครั้ง
อาจารย์ลือพงษ์ ลีลพนัง วิทยากรรับเชิญ อธิบายขยายความในรายวิชา GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์


MD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนาMD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา
อังคาร 06 ก.ย. 54 ชม 7,164 ครั้ง
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย อธิบายขยายความในรายวิชา MD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา


สมาธิ 2 สมาธิ 2
อังคาร 30 ส.ค. 54 ชม 6,740 ครั้ง
MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา หลักปฏิบัติในการทำสมาธิ การปรับกาย การปรับใจ นิมิตและหลักการนึกนิมิต


สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ศุกร์ 19 ส.ค. 54 ชม 8,727 ครั้ง
วิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก ว่าด้วยศาสตร์ทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก คือการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในพระไตรปิฎกกับศาสตร์ทางโลก


สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ DOU รุ่นที่ 3สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ DOU รุ่นที่ 3
เสาร์ 13 ส.ค. 54 ชม 7,379 ครั้ง
สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย รุ่นที่ 3


สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2
อังคาร 26 ก.ค. 54 ชม 6,824 ครั้ง
สัมภาษณ์ บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> 6 7 8   เก่ากว่า >(121-150 จาก 221)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป