DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 1สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 1
อังคาร 19 ก.ค. 54 ชม 6,629 ครั้ง
สัมภาษณ์ บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย คือ บัณฑิตไพฑูรย์ ศิริบุรี และบัณฑิต น.ท.หญิง บุญเยี่ยม สืบจากโกสีย์


GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจGB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
อังคาร 12 ก.ค. 54 ชม 6,883 ครั้ง
GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


วิชา GB 203-สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกวิชา GB 203-สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
อังคาร 28 มิ.ย. 54 ชม 7,702 ครั้ง
วิชา GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาสังคมโลก การพัฒนาครอบครัว และการพัฒนาประเทศชาติ การที่เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง


ชีวิตสมณะชีวิตสมณะ
อังคาร 14 มิ.ย. 54 ชม 6,677 ครั้ง
ชีวิตสมณะ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาSB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
อังคาร 31 พ.ค. 54 ชม 7,085 ครั้ง
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา คืออะไรชีวิตของเราเองนั้นอยากจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงาน การเรียน การศึกษา หรือทั้งหมดในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้มีความรู้และความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


วิชา GB. 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาวิชา GB. 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
อังคาร 17 พ.ค. 54 ชม 7,685 ครั้ง
ช่วงแรก พระอาจารย์วุฒิชัย ปญวุฒฺโฑ มาเล่านิทานชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อว่า ตอน อุลูกชาดก แต่แปลเป็นไทยว่า หน้าตาไม่ดีไม่ควรเป็นใหญ่ และเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา รหัสวิชา GB 405 โดยพระมหาสมคิด ชยาภิรโต ได้มาแนะนำหนังสือเล่มนี้ต่อไป


SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธSB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 03 พ.ค. 54 ชม 7,117 ครั้ง
วิชา SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ เพื่อจะนำรายวิชาและความรู้ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และศักยภาพในชีวิตประจำวันของเราได้เติมเต็มให้สมบูรณ์ วัฒนธรรมชาวพุทธคืออะไรเราจะได้มารู้ในรายวิชานี้กันนะ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


SB 101 วิถีชาวพุทธSB 101 วิถีชาวพุทธ
อังคาร 19 เม.ย. 54 ชม 6,711 ครั้ง
ความรู้ที่พวกเราทั้งหลายจำเป็นต้องรู้ เพื่อไปเติมเต็มความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และในรายวิชานั้นก็ประกอบไปด้วยรายละเอียดของความรู้เบื้องต้นทำให้เป้าหมายชีวิตของเราถูกต้อง นั้นก็คือ สัมมาทิฎฐิทั้งหลาย ประกอบด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และวันนี้พระอาจารย์และทีมงานนำวิถีชาวพุทธมาให้ดูกัน


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB. 102สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB. 102
อังคาร 05 เม.ย. 54 ชม 7,693 ครั้ง
พระมหาโกมล สุภจิตฺโต มีเรื่องมาเล่าคือ เรื่อง เศรษฐีกับสีเขียว เทคนิคการเรียนเป็นกลุ่มคุ้มกว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาตราบวันสุดท้ายของชีวิตต่างมีความปรารถนาให้ชีวิตของตนเองให้ประสบความสุข และความสำเร็จ ทางด้านครอบครัวและทางด้านหน้าที่การงาน และการยอมรับนับถือทางสังคมจึงพยายามขนขวายฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีพัฒนาการที่ดีและให้เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา


ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202
อังคาร 22 มี.ค. 54 ชม 6,831 ครั้ง
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202 ในแต่ละเนื้อหา แต่ละบทจะขัดเกลาตัวเราให้มีความรู้ความสามารถ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถ ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะนำความรู้ความสามารถเริ่มไปถ่ายทอด เริ่มไปฝึกกับบุคคลรอบข้าง เริ่มต้นจากบุคคลที่อยู่ในบ้านของเราเองก่อน โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรตฺโต


ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF102ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF102
อังคาร 29 มี.ค. 54 ชม 7,246 ครั้ง
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF 102 โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรตฺโต


ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101
อังคาร 08 มี.ค. 54 ชม 6,840 ครั้ง
วิชา ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101 โดยพระมหาสมคิด ชยาถิรโต พระอาจารย์ประจำรายวิชา ปัจจุบันชาวโลกตื่นตัวการศึกษาศาสนาพุทธกันมาก อย่างเมืองไทยของเราเองจะมีโครงการบวชพระแสนรูปบ้าง บวชอุบาสิกาแก้วแสนคนบ้าง ล้านคนบ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวพุทธได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง


สมาธิ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสมาธิ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
อังคาร 22 ก.พ. 54 ชม 7,424 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ ศึกษาความหมายของสมาธิ ลักษณะของสมาธิ รูปแบบของการฝึกสมาธิในโลกนี้รวมถึงประโยชน์ของสมาธิที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีสมาธิที่คนต่างๆ สามารถฝึกได้ ใครที่ฝึกไม่ได้มาศึกษาในรายวิชานี้ ในบทที่ 1 เรามาศึกษาว่าสมาธิคืออะไร


การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 08 ก.พ. 54 ชม 6,693 ครั้ง
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น (DF.101)ถือว่าเป็นรายวิชาที่สำคัญและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้เข้าใจและรู้หลักของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นำความรู้นี้มาใช้ในการทำหน้าที่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเต็มที่ โดยพระมหาธเนศร์ ฐานรโต


ขั้นตอนการสอบ จบเป็นบัณฑิตขั้นตอนการสอบ จบเป็นบัณฑิต
ศุกร์ 21 ม.ค. 54 ชม 6,503 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการสอบจนจบเป็นบัณฑิต


การศึกษาทางใกลทางพระพุทธศาสนา douการศึกษาทางใกลทางพระพุทธศาสนา dou
อังคาร 11 ม.ค. 54 ชม 6,527 ครั้ง
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาทางใกลอย่างเป็นระบบครบหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของโลก ณ DOU ของเราการศึกษาทางใกลโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นมีจุดเด่นหลายอย่าง


เทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่
อังคาร 04 ม.ค. 54 ชม 6,593 ครั้ง
สำหรับวาระวันนี้ถือเป็นศุภกฤษ์เบิกฟ้าคราปีใหม่ในปีใหม่ของไทยนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนมาแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนับครั้งที่นับตามฤดูกาลคนในโบราณจะนับถือที่ว่านับช่วงฤดูหนาวถือว่าช่วงเช้าท้องฟ้าเริ่มสว่างน้อยๆ


สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB.304สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB.304
อังคาร 21 ธ.ค. 53 ชม 6,505 ครั้ง
การพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่าต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเริ่มการสร้างตัวเราเองให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคือต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง,สังคม,เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม


การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB.410การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB.410
ศุกร์ 17 ธ.ค. 53 ชม 6,646 ครั้ง
การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีสรีระยลนั้นเป็นสมบัติของพระศาสนาเราจะทำอย่างไรที่จะให้สรีระยลนี้เพื่อการสร้างบารมี เราเองต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อรองรับงานพระศาสนาต่อไป


การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีวิชาGB.410การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีวิชาGB.410
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 6,456 ครั้ง
การรักษาสุขภาพนั้นจึงจำเป็นอย่างเพื่อที่จะนำร่างกายนี้ไปสร้างบารมีต่อไปอย่างมีความสุข เพราะเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็จะสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่


สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB.203สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB.203
อังคาร 07 ธ.ค. 53 ชม 6,678 ครั้ง
สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกถือว่าเป็น วิชาสำคัญที่เราจะได้ประมวลความรู้ที่เราได้ศึกษา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3
ศุกร์ 03 ธ.ค. 53 ชม 6,670 ครั้ง
ครั้งที่แล้วได้ศึกษาในภาพรวมของความสำคัญในการศึกษาถึงมงคลชีวิตบุคคลเหล่านั้นได้นำมงคลชีวิตไปปฎิบัติแม้จะอยู่ต่างแดนก็ได้ผล


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3
อังคาร 30 พ.ย. 53 ชม 6,839 ครั้ง
ตอนที่แล้วเราศึกษาภาพรวมของสำคัญของการศึกษามงคลชีวิตได้ยินได้ฟังมงคลชีวิตนั้นไปปฎิบัติจนเกิดผลแม้จะอยู่ต่างถิ่นดินแดนไกลหรือต่างเชื้อชาติ


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 2สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 2
ศุกร์ 26 พ.ย. 53 ชม 6,599 ครั้ง
สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองรายวิชาGB.102ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญอีกหนึ่งวิชาเพราะวิชานี้เป็นทางมาแห่งความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของตนเอง


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 1สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 1
อังคาร 23 พ.ย. 53 ชม 6,883 ครั้ง
วิชาที่สำคัญเป็นทางมาแห่งความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของเราล้วนแต่ต้องการความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น


ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 2ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 2
ศุกร์ 19 พ.ย. 53 ชม 6,653 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาGB.101เราต้องทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างมากมายแต่ถ้าหากเราเองสามารถนำไปพัฒนาสังคมรอบตัวเราได้


ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 1ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 1
อังคาร 16 พ.ย. 53 ชม 6,722 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาGB.101เราต้องทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างมากมายแต่ถ้าหากเราเองสามารถนำไปพัฒนาสังคมรอบตัวเราได้


เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตรเครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
อังคาร 09 พ.ย. 53 ชม 6,493 ครั้งทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
อังคาร 02 พ.ย. 53 ชม 6,647 ครั้งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 26 ต.ค. 53 ชม 6,332 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 5 <6> 7 8   เก่ากว่า >(151-180 จาก 221)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป