DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
การศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 2 วิชากฏแห่งกรรมการศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 2 วิชากฏแห่งกรรม
อังคาร 19 ต.ค. 53 ชม 6,527 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


ศีลบารมีศีลบารมี
อังคาร 12 ต.ค. 53 ชม 6,578 ครั้ง
โดยพระมหาธเนศร์ ฐานรโต


การศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 1 วิชากฏแห่งกรรมการศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 1 วิชากฏแห่งกรรม
ศุกร์ 08 ต.ค. 53 ชม 6,746 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


การทำหน้าทีกัลยาณมิตรเบื้องต้นการทำหน้าทีกัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 05 ต.ค. 53 ชม 6,614 ครั้ง
โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


บรรยายสรุปหัวข้อความรู้วิชากฏแห่งกรรมบรรยายสรุปหัวข้อความรู้วิชากฏแห่งกรรม
ศุกร์ 01 ต.ค. 53 ชม 6,953 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


การเรียน DOU ทำให้มีความสุขการเรียน DOU ทำให้มีความสุข
อังคาร 28 ก.ย. 53 ชม 6,525 ครั้งสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOUสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU
อังคาร 21 ก.ย. 53 ชม 6,643 ครั้ง
อ.ลือพงษ์ ลีลผนัง(บัณฑิตรุ่นที่ 2 DOU)


ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (เนกขัมมบารมี)ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (เนกขัมมบารมี)
อังคาร 14 ก.ย. 53 ชม 6,424 ครั้งชาดกวิถีนักสร้างบารมี (ศีลบารมี)ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (ศีลบารมี)
อังคาร 07 ก.ย. 53 ชม 6,536 ครั้งชาดกวิถีนักสร้างบารมี (มหาทานบารมี)ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (มหาทานบารมี)
อังคาร 31 ส.ค. 53 ชม 6,647 ครั้งศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อังคาร 24 ส.ค. 53 ชม 6,683 ครั้งชีวประวัติพระมงคลเทพมุนีชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี
อังคาร 17 ส.ค. 53 ชม 6,650 ครั้งวิถีชาวพุทธวิถีชาวพุทธ
อังคาร 10 ส.ค. 53 ชม 6,549 ครั้งสามัญญผลสูตร(ชีวิตสมณะ)สามัญญผลสูตร(ชีวิตสมณะ)
อังคาร 03 ส.ค. 53 ชม 7,023 ครั้งแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน ธัมมัญญูสูตรแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน ธัมมัญญูสูตร
อังคาร 27 ก.ค. 53 ชม 7,029 ครั้งแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน โมคคัลลานสูตรแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน โมคคัลลานสูตร
อังคาร 20 ก.ค. 53 ชม 6,495 ครั้งวิชาสมาธิ 5-8วิชาสมาธิ 5-8
อังคาร 13 ก.ค. 53 ชม 6,444 ครั้ง
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOUสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU
ศุกร์ 25 มิ.ย. 53 ชม 6,689 ครั้ง
อ.ลือพงษ์ ลีลผนัง(บัณฑิตรุ่นที่ 2 DOU)


สัมภาษณ์พิเศษ อุบาสิกาแม่ชี(จากวัดปากน้ำฯ)สัมภาษณ์พิเศษ อุบาสิกาแม่ชี(จากวัดปากน้ำฯ)
ศุกร์ 18 มิ.ย. 53 ชม 7,100 ครั้ง
อุบาสิกาแม่ชีท่านแรกที่ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบัน DOU


การเรียน DOU ทำให้มีความสุขการเรียน DOU ทำให้มีความสุข
ศุกร์ 11 มิ.ย. 53 ชม 6,469 ครั้งการเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?การเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?
ศุกร์ 04 มิ.ย. 53 ชม 7,054 ครั้ง
โดย พระมหาธงชัย สารชโย ปธ.9 มหาบัณฑิตรุ่นแรกของ DOU


การดูแลสุขพิมานสราญรมย์ การดูแลสุขพิมานสราญรมย์
ศุกร์ 07 พ.ค. 53 ชม 6,558 ครั้งร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOUร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOU
เสาร์ 22 พ.ค. 53 ชม 6,523 ครั้งวิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิตวิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิต
ศุกร์ 14 พ.ค. 53 ชม 6,560 ครั้งปรโลกวิทยาปรโลกวิทยา
อังคาร 27 เม.ย. 53 ชม 6,897 ครั้ง
หมวดวิชา GL 102


วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธ
ศุกร์ 23 เม.ย. 53 ชม 6,497 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การจัดเก็บสิ่งของ)


จักรวาลวิทยาจักรวาลวิทยา
อังคาร 20 เม.ย. 53 ชม 7,507 ครั้ง
หมวดวิชา GL 101


วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 13 เม.ย. 53 ชม 6,579 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การลุก นั่ง กราบ ไหว้)


วิถีชาวพุทธวิถีชาวพุทธ
ศุกร์ 02 เม.ย. 53 ชม 6,753 ครั้ง
หมวดวิชา SB 101


วิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติวิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติ
ศุกร์ 26 มี.ค. 53 ชม 6,507 ครั้ง
ฐานที่ 7 ต้นทางพระนิพพาน< ใหม่กว่า   1 2 3 4 5 6 <7> 8   เก่ากว่า >(181-210 จาก 221)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป