สู้ต่อไป

สู้ต่อไป

Video > กฎแห่งกรรม > สู้ต่อไป
กัลฯอรวี บัวแก้ว และกัลฯศรายุทธ เพชรนรินทร์กัลฯอรวี บัวแก้ว และกัลฯศรายุทธ เพชรนรินทร์
อาทิตย์ 06 มี.ค. 48 ชม 6,304 ครั้งกัลฯประพันธ์ ไพเราะศิริวัฒนกิจ จากแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกากัลฯประพันธ์ ไพเราะศิริวัฒนกิจ จากแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
อาทิตย์ 27 ก.พ. 48 ชม 6,177 ครั้งจานดาวธรรมสื่อสร้างสรรค์การศึกษา , การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจานดาวธรรมสื่อสร้างสรรค์การศึกษา , การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
พุธ 23 ก.พ. 48 ชม 6,150 ครั้งกัลฯวรรณี คูตระกูลเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีกัลฯวรรณี คูตระกูลเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี
อาทิตย์ 20 ก.พ. 48 ชม 6,190 ครั้งตัวแทนกัลยาณมิตรผู้จัดงานจุดโคมไว้อาลัยส่งกำลังใจชาวใต้ และรองนายกเทศมนตรีตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวความประทับใจตัวแทนกัลยาณมิตรผู้จัดงานจุดโคมไว้อาลัยส่งกำลังใจชาวใต้ และรองนายกเทศมนตรีตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวความประทับใจ
อาทิตย์ 13 ก.พ. 48 ชม 6,007 ครั้งสัมภาษณ์ชีลับ(ชีมืด)สัมภาษณ์ชีลับ(ชีมืด)
อาทิตย์ 30 ม.ค. 48 ชม 7,174 ครั้งกัลฯผ่องพรรณ ลักขณาวิโรจน์ และกัลฯศรีสุภรณ์ แซ่เจ็งกัลฯผ่องพรรณ ลักขณาวิโรจน์ และกัลฯศรีสุภรณ์ แซ่เจ็ง
อาทิตย์ 16 ม.ค. 48 ชม 6,155 ครั้งอานุภาพบุญทำให้รอดจากภัยสึนามิ  โดย กัลฯคำนวน-ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์  และกัลฯจำเริญ คงศุภลักษณ์อานุภาพบุญทำให้รอดจากภัยสึนามิ โดย กัลฯคำนวน-ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และกัลฯจำเริญ คงศุภลักษณ์
อาทิตย์ 09 ม.ค. 48 ชม 6,745 ครั้งสัมภาษณ์เจ้าของปิดบ่อนไก่ และสัมภาษณ์หญิง 3 หน้าสัมภาษณ์เจ้าของปิดบ่อนไก่ และสัมภาษณ์หญิง 3 หน้า
อาทิตย์ 02 ม.ค. 48 ชม 6,312 ครั้งสัมภาษณ์ผู้รอดตายจากภัยสึนามิ , สัมภาษณ์กัลฯชมภัสสร โสภณวานิชสัมภาษณ์ผู้รอดตายจากภัยสึนามิ , สัมภาษณ์กัลฯชมภัสสร โสภณวานิช
เสาร์ 01 ม.ค. 48 ชม 6,594 ครั้งกัลฯคมสันต์ ศรีธารโต(ซาไกยูไนเต็ด) , กัลฯจันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์กัลฯคมสันต์ ศรีธารโต(ซาไกยูไนเต็ด) , กัลฯจันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์
ศุกร์ 31 ธ.ค. 47 ชม 8,370 ครั้งกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะ
พฤหัสบดี 30 ธ.ค. 47 ชม 6,271 ครั้งกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะ
อาทิตย์ 26 ธ.ค. 47 ชม 6,233 ครั้งกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศ
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 47 ชม 6,133 ครั้งการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรจากชลบุรีการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรจากชลบุรี
อาทิตย์ 19 ธ.ค. 47 ชม 6,053 ครั้งกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศ
อาทิตย์ 12 ธ.ค. 47 ชม 6,016 ครั้งกัลฯวุฒิชัย ชาติปัญญาวุธ เจ้าของปิดโรงงานไวน์กัลฯวุฒิชัย ชาติปัญญาวุธ เจ้าของปิดโรงงานไวน์
อาทิตย์ 05 ธ.ค. 47 ชม 6,693 ครั้งการทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมของกัลฯพรรณี จันทร์บางการทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมของกัลฯพรรณี จันทร์บาง
อาทิตย์ 28 พ.ย. 47 ชม 5,957 ครั้งกัลฯยุพิน ตั้งทรัพย์วัฒนา และกัลฯวิไลวรรณ เปี่ยมแสง จากระยองกัลฯยุพิน ตั้งทรัพย์วัฒนา และกัลฯวิไลวรรณ เปี่ยมแสง จากระยอง
อาทิตย์ 21 พ.ย. 47 ชม 5,955 ครั้งกัลฯ ประนอม พูลสุขเสริมกัลฯ ประนอม พูลสุขเสริม
อาทิตย์ 14 พ.ย. 47 ชม 7,789 ครั้งคุณแม่คำหล้า, หม่าม้าบุญช่วย สุดยอดคุณแม่คุณแม่คำหล้า, หม่าม้าบุญช่วย สุดยอดคุณแม่
อาทิตย์ 31 ต.ค. 47 ชม 6,117 ครั้งกัลฯเปี่ยมศักดิ์ ทองเกษม , กัลฯทิพย์รัตน์ ธรรมปิ่นทอง และกัลฯจีรนิช ชาติสงเคราะห์กัลฯเปี่ยมศักดิ์ ทองเกษม , กัลฯทิพย์รัตน์ ธรรมปิ่นทอง และกัลฯจีรนิช ชาติสงเคราะห์
อาทิตย์ 24 ต.ค. 47 ชม 6,067 ครั้งอดีตมเหสีพญานาค  (กัลฯ มัณฑนา พงศนันทน์)อดีตมเหสีพญานาค (กัลฯ มัณฑนา พงศนันทน์)
อาทิตย์ 17 ต.ค. 47 ชม 7,030 ครั้งน้าองุ่น, กัลฯ กล้าณรงค์น้าองุ่น, กัลฯ กล้าณรงค์
อาทิตย์ 10 ต.ค. 47 ชม 6,283 ครั้งปัญหาเยาวชนวัยรุ่น (อาจารย์ถาวร ชัยจักร)ปัญหาเยาวชนวัยรุ่น (อาจารย์ถาวร ชัยจักร)
อาทิตย์ 03 ต.ค. 47 ชม 6,316 ครั้งน้าองุ่น, คุณลุงเทพน้าองุ่น, คุณลุงเทพ
อังคาร 28 ก.ย. 47 ชม 5,845 ครั้งครอบครัวธรรมกาย (น้องพิงค์ ด.ญ.บุญรักษา)ครอบครัวธรรมกาย (น้องพิงค์ ด.ญ.บุญรักษา)
อาทิตย์ 26 ก.ย. 47 ชม 5,950 ครั้งผู้นำบุญกับการขยายดาวธรรมสื่อสีขาวผู้นำบุญกับการขยายดาวธรรมสื่อสีขาว
อาทิตย์ 19 ก.ย. 47 ชม 5,942 ครั้งนักสร้างบารมีพันธุ์ตะวัน กับการขยายจานดาวธรรม (ภาคภูธร)นักสร้างบารมีพันธุ์ตะวัน กับการขยายจานดาวธรรม (ภาคภูธร)
อาทิตย์ 12 ก.ย. 47 ชม 6,000 ครั้งกัลฯ คำน้อย แสงใจ วีรสตรีแห่งปี 2547กัลฯ คำน้อย แสงใจ วีรสตรีแห่งปี 2547
อาทิตย์ 05 ก.ย. 47 ชม 5,984 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 16 17 18 <19> (541-570 จาก 577)