สู้ต่อไป

สู้ต่อไป

Video > กฎแห่งกรรม > สู้ต่อไป
กัลฯอรวี บัวแก้ว และกัลฯศรายุทธ เพชรนรินทร์กัลฯอรวี บัวแก้ว และกัลฯศรายุทธ เพชรนรินทร์
อาทิตย์ 06 มี.ค. 48 ชม 6,228 ครั้งกัลฯประพันธ์ ไพเราะศิริวัฒนกิจ จากแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกากัลฯประพันธ์ ไพเราะศิริวัฒนกิจ จากแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
อาทิตย์ 27 ก.พ. 48 ชม 6,095 ครั้งจานดาวธรรมสื่อสร้างสรรค์การศึกษา , การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจานดาวธรรมสื่อสร้างสรรค์การศึกษา , การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
พุธ 23 ก.พ. 48 ชม 6,067 ครั้งกัลฯวรรณี คูตระกูลเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีกัลฯวรรณี คูตระกูลเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี
อาทิตย์ 20 ก.พ. 48 ชม 6,106 ครั้งตัวแทนกัลยาณมิตรผู้จัดงานจุดโคมไว้อาลัยส่งกำลังใจชาวใต้ และรองนายกเทศมนตรีตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวความประทับใจตัวแทนกัลยาณมิตรผู้จัดงานจุดโคมไว้อาลัยส่งกำลังใจชาวใต้ และรองนายกเทศมนตรีตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวความประทับใจ
อาทิตย์ 13 ก.พ. 48 ชม 5,936 ครั้งสัมภาษณ์ชีลับ(ชีมืด)สัมภาษณ์ชีลับ(ชีมืด)
อาทิตย์ 30 ม.ค. 48 ชม 7,076 ครั้งกัลฯผ่องพรรณ ลักขณาวิโรจน์ และกัลฯศรีสุภรณ์ แซ่เจ็งกัลฯผ่องพรรณ ลักขณาวิโรจน์ และกัลฯศรีสุภรณ์ แซ่เจ็ง
อาทิตย์ 16 ม.ค. 48 ชม 6,077 ครั้งอานุภาพบุญทำให้รอดจากภัยสึนามิ  โดย กัลฯคำนวน-ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์  และกัลฯจำเริญ คงศุภลักษณ์อานุภาพบุญทำให้รอดจากภัยสึนามิ โดย กัลฯคำนวน-ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และกัลฯจำเริญ คงศุภลักษณ์
อาทิตย์ 09 ม.ค. 48 ชม 6,679 ครั้งสัมภาษณ์เจ้าของปิดบ่อนไก่ และสัมภาษณ์หญิง 3 หน้าสัมภาษณ์เจ้าของปิดบ่อนไก่ และสัมภาษณ์หญิง 3 หน้า
อาทิตย์ 02 ม.ค. 48 ชม 6,240 ครั้งสัมภาษณ์ผู้รอดตายจากภัยสึนามิ , สัมภาษณ์กัลฯชมภัสสร โสภณวานิชสัมภาษณ์ผู้รอดตายจากภัยสึนามิ , สัมภาษณ์กัลฯชมภัสสร โสภณวานิช
เสาร์ 01 ม.ค. 48 ชม 6,526 ครั้งกัลฯคมสันต์ ศรีธารโต(ซาไกยูไนเต็ด) , กัลฯจันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์กัลฯคมสันต์ ศรีธารโต(ซาไกยูไนเต็ด) , กัลฯจันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์
ศุกร์ 31 ธ.ค. 47 ชม 8,208 ครั้งกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะ
พฤหัสบดี 30 ธ.ค. 47 ชม 6,191 ครั้งกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะกัลฯณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง , เจ้าของปิดไก่โต้งคาราโอเกะ
อาทิตย์ 26 ธ.ค. 47 ชม 6,165 ครั้งกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศ
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 47 ชม 6,074 ครั้งการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรจากชลบุรีการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรจากชลบุรี
อาทิตย์ 19 ธ.ค. 47 ชม 5,982 ครั้งกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศกัลฯพิทยาธร จำปาเลิศ
อาทิตย์ 12 ธ.ค. 47 ชม 5,951 ครั้งกัลฯวุฒิชัย ชาติปัญญาวุธ เจ้าของปิดโรงงานไวน์กัลฯวุฒิชัย ชาติปัญญาวุธ เจ้าของปิดโรงงานไวน์
อาทิตย์ 05 ธ.ค. 47 ชม 6,610 ครั้งการทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมของกัลฯพรรณี จันทร์บางการทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมของกัลฯพรรณี จันทร์บาง
อาทิตย์ 28 พ.ย. 47 ชม 5,885 ครั้งกัลฯยุพิน ตั้งทรัพย์วัฒนา และกัลฯวิไลวรรณ เปี่ยมแสง จากระยองกัลฯยุพิน ตั้งทรัพย์วัฒนา และกัลฯวิไลวรรณ เปี่ยมแสง จากระยอง
อาทิตย์ 21 พ.ย. 47 ชม 5,873 ครั้งกัลฯ ประนอม พูลสุขเสริมกัลฯ ประนอม พูลสุขเสริม
อาทิตย์ 14 พ.ย. 47 ชม 7,711 ครั้งคุณแม่คำหล้า, หม่าม้าบุญช่วย สุดยอดคุณแม่คุณแม่คำหล้า, หม่าม้าบุญช่วย สุดยอดคุณแม่
อาทิตย์ 31 ต.ค. 47 ชม 6,037 ครั้งกัลฯเปี่ยมศักดิ์ ทองเกษม , กัลฯทิพย์รัตน์ ธรรมปิ่นทอง และกัลฯจีรนิช ชาติสงเคราะห์กัลฯเปี่ยมศักดิ์ ทองเกษม , กัลฯทิพย์รัตน์ ธรรมปิ่นทอง และกัลฯจีรนิช ชาติสงเคราะห์
อาทิตย์ 24 ต.ค. 47 ชม 5,989 ครั้งอดีตมเหสีพญานาค  (กัลฯ มัณฑนา พงศนันทน์)อดีตมเหสีพญานาค (กัลฯ มัณฑนา พงศนันทน์)
อาทิตย์ 17 ต.ค. 47 ชม 6,965 ครั้งน้าองุ่น, กัลฯ กล้าณรงค์น้าองุ่น, กัลฯ กล้าณรงค์
อาทิตย์ 10 ต.ค. 47 ชม 6,218 ครั้งปัญหาเยาวชนวัยรุ่น (อาจารย์ถาวร ชัยจักร)ปัญหาเยาวชนวัยรุ่น (อาจารย์ถาวร ชัยจักร)
อาทิตย์ 03 ต.ค. 47 ชม 6,235 ครั้งน้าองุ่น, คุณลุงเทพน้าองุ่น, คุณลุงเทพ
อังคาร 28 ก.ย. 47 ชม 5,762 ครั้งครอบครัวธรรมกาย (น้องพิงค์ ด.ญ.บุญรักษา)ครอบครัวธรรมกาย (น้องพิงค์ ด.ญ.บุญรักษา)
อาทิตย์ 26 ก.ย. 47 ชม 5,879 ครั้งผู้นำบุญกับการขยายดาวธรรมสื่อสีขาวผู้นำบุญกับการขยายดาวธรรมสื่อสีขาว
อาทิตย์ 19 ก.ย. 47 ชม 5,879 ครั้งนักสร้างบารมีพันธุ์ตะวัน กับการขยายจานดาวธรรม (ภาคภูธร)นักสร้างบารมีพันธุ์ตะวัน กับการขยายจานดาวธรรม (ภาคภูธร)
อาทิตย์ 12 ก.ย. 47 ชม 5,915 ครั้งกัลฯ คำน้อย แสงใจ วีรสตรีแห่งปี 2547กัลฯ คำน้อย แสงใจ วีรสตรีแห่งปี 2547
อาทิตย์ 05 ก.ย. 47 ชม 5,916 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 16 17 18 <19> (541-570 จาก 577)