ทบทวนบุญ

ทบทวนบุญ

Video > บุญพิธี > ทบทวนบุญ
ทบทวนบุญ วันวิสาขบูชา 8 พ.ค.52ทบทวนบุญ วันวิสาขบูชา 8 พ.ค.52
เสาร์ 09 พ.ค. 52 ชม 6,128 ครั้งพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรมพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม
เสาร์ 02 พ.ค. 52 ชม 5,977 ครั้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดพระธรรมกาย และวัดสาขาทั่วโลก วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2552


พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
เสาร์ 28 มี.ค. 52 ชม 6,137 ครั้ง
รุ่น บูชาธรรม 65 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ โครงการ 1 และ 2 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552


งานมาฆบูชา ปี 2552งานมาฆบูชา ปี 2552
พุธ 11 ก.พ. 52 ชม 6,322 ครั้งพิธีบวชธทย.บูชาธรรม 100 ปีคุณยายพิธีบวชธทย.บูชาธรรม 100 ปีคุณยาย
เสาร์ 24 ม.ค. 52 ชม 6,114 ครั้งงานอันเชิญจักรแก้ว 31 ธ.ค.2551งานอันเชิญจักรแก้ว 31 ธ.ค.2551
พฤหัสบดี 01 ม.ค. 52 ชม 6,204 ครั้งทบทวนบุญภายในวัด ปี 2551ทบทวนบุญภายในวัด ปี 2551
อังคาร 30 ธ.ค. 51 ชม 6,411 ครั้งวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 2วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 2
จันทร์ 15 ธ.ค. 51 ชม 6,227 ครั้งทบทวนบุญกฐินฯ 2 พ.ย.51ทบทวนบุญกฐินฯ 2 พ.ย.51
อังคาร 04 พ.ย. 51 ชม 6,770 ครั้งความประทับใจผู้มาสถาปนาทุ่งธารตะวันความประทับใจผู้มาสถาปนาทุ่งธารตะวัน
อังคาร 21 ต.ค. 51 ชม 6,096 ครั้งพิธีสถาปนาทุ่งธารตะวันพิธีสถาปนาทุ่งธารตะวัน
จันทร์ 20 ต.ค. 51 ชม 6,108 ครั้งความประทับใจผู้มาร่วมงาน 10 ตุลาความประทับใจผู้มาร่วมงาน 10 ตุลา
จันทร์ 13 ต.ค. 51 ชม 6,157 ครั้งวันแห่งมหาปีติ 10 ตุลาคมวันแห่งมหาปีติ 10 ตุลาคม
เสาร์ 11 ต.ค. 51 ชม 6,206 ครั้งบุญบรรจุพระผง 7 ต.ค.51บุญบรรจุพระผง 7 ต.ค.51
อังคาร 07 ต.ค. 51 ชม 6,266 ครั้งบุญทำความสะอาดวิหารคด,บรรจุพระบุญทำความสะอาดวิหารคด,บรรจุพระ
จันทร์ 06 ต.ค. 51 ชม 6,173 ครั้งบุญบรรจุพระผงรุ่น รวยโคตรโคตร ลงกล่องบุญบรรจุพระผงรุ่น รวยโคตรโคตร ลงกล่อง
เสาร์ 04 ต.ค. 51 ชม 6,861 ครั้งบุญย้ายเสตจพระ 28 ก.ย.51บุญย้ายเสตจพระ 28 ก.ย.51
จันทร์ 29 ก.ย. 51 ชม 6,034 ครั้งทบทวนบุญวันครูวิชชาธรรมกายทบทวนบุญวันครูวิชชาธรรมกาย
จันทร์ 15 ก.ย. 51 ชม 6,311 ครั้งทบทวนบุญพิธีประสาทปริญญาบัตรทบทวนบุญพิธีประสาทปริญญาบัตร
จันทร์ 08 ก.ย. 51 ชม 6,154 ครั้งพิธีถวายกองทุนยา 6 ก.ย.51พิธีถวายกองทุนยา 6 ก.ย.51
เสาร์ 06 ก.ย. 51 ชม 6,092 ครั้งพิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ 30 ส.ค.51พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ 30 ส.ค.51
เสาร์ 30 ส.ค. 51 ชม 5,999 ครั้งทบทวนบุญ วันธรรมชัย 27 ส.ค.51ทบทวนบุญ วันธรรมชัย 27 ส.ค.51
พฤหัสบดี 28 ส.ค. 51 ชม 6,231 ครั้งทบทวนบุญ วันสมาธิโลก 3 ส.ค.51ทบทวนบุญ วันสมาธิโลก 3 ส.ค.51
พุธ 06 ส.ค. 51 ชม 6,292 ครั้งบุญทำความสะอาดสเตจพระ 27 ก.ค.51บุญทำความสะอาดสเตจพระ 27 ก.ค.51
จันทร์ 28 ก.ค. 51 ชม 6,114 ครั้งพิธีบวชธรรมทายาทนานาชาติ 12 ก.ค.51พิธีบวชธรรมทายาทนานาชาติ 12 ก.ค.51
จันทร์ 14 ก.ค. 51 ชม 6,011 ครั้งพิธีบวชธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาพิธีบวชธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา
จันทร์ 07 ก.ค. 51 ชม 6,153 ครั้งแกะสติ๊กเกอร์ - เช็ดเก้าอี้ รอบเจดีย์แกะสติ๊กเกอร์ - เช็ดเก้าอี้ รอบเจดีย์
จันทร์ 26 พ.ค. 51 ชม 6,255 ครั้ง
รับบุญแกะสติ๊กเกอร์รอบมหาธรรมกายเจดีย์ และเช็ดเก้าอี้รอบมหารัตนวิหารคด วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค.2551


ทบทวนพิธีบวชอุทิศชีวิตทบทวนพิธีบวชอุทิศชีวิต
อังคาร 20 พ.ค. 51 ชม 6,038 ครั้ง
19 พ.ค.2551 วันวิสาขบูชา


พิธีอัญเชิญพระธาตุบรรจุบนพิธีอัญเชิญพระธาตุบรรจุบน
จันทร์ 12 พ.ค. 51 ชม 6,117 ครั้ง
พระเศียรองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค.2551 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


ทำความสะอาดพื้นมหารัตนวิหารคดทำความสะอาดพื้นมหารัตนวิหารคด
จันทร์ 12 พ.ค. 51 ชม 6,117 ครั้ง
บุญทำความสะอาดพื้นมหารัตนวิหารคด เพื่อรองรับเด็กดี V-Star จำนวน 200,000 คน< ใหม่กว่า  1 2 .. 10 11 12 <13> 14 15   เก่ากว่า >(361-390 จาก 475)