New News

New News

Video > ข่าว > New News

      ไม่ว่าข่าวทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นอย่างไร New News คัดมาเสนอแต่ข่าวที่ดีที่สุดเท่านั้น
ตักบาตรพระ 1,300 กว่ารูป จ.สุโขทัยตักบาตรพระ 1,300 กว่ารูป จ.สุโขทัย
จันทร์ 21 ก.ค. 51 ชม 6,465 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,300 กว่ารูป หน้าที่ว่าการ อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,000 กว่ารูป อบต.คลองสามตักบาตรพระ 1,000 กว่ารูป อบต.คลองสาม
พฤหัสบดี 17 ก.ค. 51 ชม 6,052 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,111 รูป เขตบางซื่อ กทม.ตักบาตรพระ 1,111 รูป เขตบางซื่อ กทม.
ศุกร์ 18 ก.ค. 51 ชม 6,012 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,111 รูป อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.นครราชสีมาตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.นครราชสีมา
พุธ 16 ก.ค. 51 ชม 6,277 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 11,111 รูป อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


พิธีถวายสังฆทาน 266 วัดครั้งที่ 38พิธีถวายสังฆทาน 266 วัดครั้งที่ 38
เสาร์ 12 ก.ค. 51 ชม 6,152 ครั้ง
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 38 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จ.สงขลา


ตักบาตรพระ 3,500 รูป จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2ตักบาตรพระ 3,500 รูป จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2
ศุกร์ 11 ก.ค. 51 ชม 6,020 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,500 รูป อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,400 กว่ารูป จ.อ่างทองตักบาตรพระ 1,400 กว่ารูป จ.อ่างทอง
พฤหัสบดี 10 ก.ค. 51 ชม 6,080 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,400 กว่ารูป อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,500 รูป จ.สมุทรสาครตักบาตรพระ 1,500 รูป จ.สมุทรสาคร
พุธ 09 ก.ค. 51 ชม 5,924 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 รูป จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 3,700 กว่ารูป จ.ชลบุรีตักบาตรพระ 3,700 กว่ารูป จ.ชลบุรี
อังคาร 08 ก.ค. 51 ชม 6,008 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,700 กว่ารูป จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตร 1,000 รูป จ.นครศรีธรรมราชตักบาตร 1,000 รูป จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์ 04 ก.ค. 51 ชม 6,018 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,250 รูปสโมสรทหารเรือ กทม.ตักบาตรพระ 1,250 รูปสโมสรทหารเรือ กทม.
พฤหัสบดี 03 ก.ค. 51 ชม 6,084 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,250 รูป รูปสโมสรทหารเรือ กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,500 กว่ารูป จ.สกลนครตักบาตรพระ 1,500 กว่ารูป จ.สกลนคร
พุธ 02 ก.ค. 51 ชม 6,041 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 กว่ารูป จ.สกลนคร ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,700 รูป จ.จันทบุรีตักบาตรพระ 1,700 รูป จ.จันทบุรี
อังคาร 01 ก.ค. 51 ชม 6,107 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,700 รูป สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


พิธีถวายสังฆทาน 266 วัดครั้งที่ 37พิธีถวายสังฆทาน 266 วัดครั้งที่ 37
จันทร์ 30 มิ.ย. 51 ชม 6,122 ครั้ง
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 34 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จ.ปัตตานี


ตักบาตรพระ 1,268 รูป อ.จอมทอง เชียงใหม่ตักบาตรพระ 1,268 รูป อ.จอมทอง เชียงใหม่
เสาร์ 28 มิ.ย. 51 ชม 6,129 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,268 รูป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,111 รูป ม.เกษตรศาสตร์ตักบาตรพระ 1,111 รูป ม.เกษตรศาสตร์
พฤหัสบดี 26 มิ.ย. 51 ชม 6,158 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,111 กว่ารูป ม.เกษตรศาสตร์(ตักบาตรรับน้อง-ปลอดเหล้า) ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 3,700 กว่ารูป จ.พิจิตรตักบาตรพระ 3,700 กว่ารูป จ.พิจิตร
พุธ 25 มิ.ย. 51 ชม 5,990 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,700 กว่ารูป อ.ศรีมาลา จ.พิจิตร ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,000 รูป พระจอมเกล้าธนบุรีตักบาตรพระ 1,000 รูป พระจอมเกล้าธนบุรี
จันทร์ 23 มิ.ย. 51 ชม 5,913 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สัมภาษณ์ความประทับใจ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,200 รูป จ.ชัยนาทตักบาตรพระ 1,200 รูป จ.ชัยนาท
ศุกร์ 20 มิ.ย. 51 ชม 6,054 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,200 กว่ารูป จ.ชัยนาท ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.หนองบัวลำภูตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.หนองบัวลำภู
จันทร์ 16 มิ.ย. 51 ชม 6,051 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,600 รูป อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,600 รูป  จ.ขอนแก่นตักบาตรพระ 1,600 รูป จ.ขอนแก่น
เสาร์ 14 มิ.ย. 51 ชม 6,069 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,600 รูป อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.สงขลาตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.สงขลา
ศุกร์ 13 มิ.ย. 51 ชม 6,038 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,400 รูป จ.เชียงรายตักบาตรพระ 1,400 รูป จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 12 มิ.ย. 51 ชม 6,080 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,400 กว่ารูป อ.โพธาราม จ.ลพบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,100 รูป จ.ลพบุรีตักบาตรพระ 1,100 รูป จ.ลพบุรี
พุธ 11 มิ.ย. 51 ชม 6,059 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,100 กว่ารูป อ.โพธาราม จ.ลพบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,250 รูป จ.ราชบุรีตักบาตรพระ 1,250 รูป จ.ราชบุรี
อังคาร 10 มิ.ย. 51 ชม 6,034 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,250 รูป อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.นครนายกตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.นครนายก
เสาร์ 07 มิ.ย. 51 ชม 6,227 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,584 รูป จ.พระนครศรีอยุธยาตักบาตรพระ 1,584 รูป จ.พระนครศรีอยุธยา
อังคาร 03 มิ.ย. 51 ชม 5,988 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,584 รูป จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 5,000 รูป จ.ฉะเชิงเทราตักบาตรพระ 5,000 รูป จ.ฉะเชิงเทรา
จันทร์ 02 มิ.ย. 51 ชม 6,372 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 5,000 รูป หน้าอนุสาวรีย์พญาศรีสุนทรโวหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเตรียมและเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 2,000 รูป จ.สงขลาตักบาตรพระ 2,000 รูป จ.สงขลา
ศุกร์ 30 พ.ค. 51 ชม 5,992 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 2,000 รูป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 1,200 รูป จ.ตากตักบาตรพระ 1,200 รูป จ.ตาก
พฤหัสบดี 29 พ.ค. 51 ชม 5,960 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,200 รูป จ.ตาก ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศการเก็บงานตักบาตร< ใหม่กว่า  1 2 .. 9 10 11 <12> 13 14 15   เก่ากว่า >(331-360 จาก 458)