Pearls of Inner Wisdom

Pearls of Inner Wisdom

Video > สมาธิและธรรมะ > Pearls of Inner Wisdom
สมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริง
จันทร์ 31 ม.ค. 54 ชม 6,652 ครั้ง
สมบัติที่แท้จริง สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง 2 สิ่งคือ ใจ และ ฐานที่ตั้งของใจ ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ 4 อย่างนี้รวมเรียกว่า ใจ


มโนปณิธานมโนปณิธาน
จันทร์ 31 ม.ค. 54 ชม 6,699 ครั้ง
สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม อย่าให้เป้าหมาย มโนปณิธานสูญหาย การที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัด ก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกาย


สร้างบุญมากๆสร้างบุญมากๆ
อาทิตย์ 30 ม.ค. 54 ชม 6,418 ครั้ง
สร้างบุญมากๆ หลวงพ่อตอนนี้อายุ 52 ปีแล้ว ยังมีความรู้สึกว่า เหมือนสร้างบุญได้นิดเดียว ดูบุญในตัวแค่นี้ ยังไม่พอ ยังไปถึงที่สุดไม่ได้


ใจที่เหมาะสมใจที่เหมาะสม
เสาร์ 22 ม.ค. 54 ชม 6,401 ครั้ง
ใจที่เหมาะสม ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบๆ ไม่เกินหนึ่งตารางเมตร ที่นอนไม่เกินสองตารางเมตร อาหารแค่ประทังชีวิต รสชาติไม่คำนึงถึง


แค่ทางผ่านแค่ทางผ่าน
ศุกร์ 21 ม.ค. 54 ชม 6,587 ครั้ง
แค่ทางผ่าน โลก เป็นเพียงทางผ่าน สำหรับผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา ใช้อาศัยสร้างบารมีสั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานเท่านั้น


สร้างโลกสวยด้วยใจเราสร้างโลกสวยด้วยใจเรา
พฤหัสบดี 20 ม.ค. 54 ชม 6,655 ครั้ง
สร้างโลกสวยด้วยใจเรา ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฎฐิมานะ


ธรรมะต้องสบายธรรมะต้องสบาย
พฤหัสบดี 20 ม.ค. 54 ชม 6,997 ครั้ง
ธรรมะต้องสบาย อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ เพลิน สนุก นั่นแสดงว่า ทำถูกวิธี


สร้างบุญมาก ๆสร้างบุญมาก ๆ
พุธ 19 ม.ค. 54 ชม 6,250 ครั้ง
สร้างบุญมาก ๆ หลวงพ่อตอนนี้อายุ 52 ปีแล้ว ยังมีความรู้สึกว่า เหมือนสร้างบุญได้นิดเดียว ดูบุญในตัวแค่นี้ ยังไม่พอ ยังไปถึงที่สุดไม่ได้ เราต้องเอาบุญให้มากกว่านี้


เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้
อังคาร 18 ม.ค. 54 ชม 6,365 ครั้ง
เปลี่ยนได้ หยุดนิ่งอย่างเดียว จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ เป็นผู้รู้ได้ เปลี่ยนจากคนโง่ ให้เป็นคนฉลาดได้ 3 สิงหาคม 2536


ตายฟรีตายฟรี
ศุกร์ 14 ม.ค. 54 ชม 6,400 ครั้ง
ตายฟรี เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ไม่ใช้กายมนุษย์ ให้เป้นไปเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึงธรรม เกิดมาชาตินี้ก็ตายฟรี 27 ก.พ 43


ใจไร้กังวลใจไร้กังวล
พุธ 12 ม.ค. 54 ชม 6,136 ครั้ง
ใจไร้กังวล สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ เยื่อกเย็นเป็นนิจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสตลอดกาล


สวดมนต์สวดมนต์
อังคาร 11 ม.ค. 54 ชม 6,416 ครั้ง
สวดมนต์ การสวดมนต์ไหว้พระ จะช่วยกลั่นกรองจิตใจเรา ให้หยุดนิ่งได้ง่าย 8 ตุลาคม 2538


ของจริงคู่คนจริงของจริงคู่คนจริง
อังคาร 11 ม.ค. 54 ชม 6,157 ครั้ง
ของจริงคู่คนจริง มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรา วิธีการเข้าถึง ผู้สอน ผู้ชี้แนะแนวทางก็มีอยู่ ดังนั้นความสำเร็จ จึงขึ้นอยู่กับตัวเราว่า มีความเพียรมากน้อยแค่ไหน เอาจริงแค่ไหน


เชื้อสายธรรมกายเชื้อสายธรรมกาย
จันทร์ 10 ม.ค. 54 ชม 6,041 ครั้ง
เชื้อสายธรรมกาย นกเข้าฝูงนก เนื้อเข้าฝูงเนื้อ ผู้ที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย ก็อยู่ในหมู่ของธรรมกาย นี่เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว


ทำให้ถูกหลักวิชาทำให้ถูกหลักวิชา
เสาร์ 08 ม.ค. 54 ชม 6,072 ครั้ง
ทำให้ถูกหลักวิชา บุญเรามีมากพอ ที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชาธรรมกาย ในเดี๋ยวนี้ ในชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้าหรือชาติถัดๆไป


ใจสดชื่นใจสดชื่น
อาทิตย์ 09 ม.ค. 54 ชม 6,168 ครั้ง
ใจสดชื่น รักษาใจให้สดชื่นเสมอในทุกสถานการณ์ ระวังรักษาใจ อย่าให้ใจชอกช้ำ ให้เราอยู่ในทุกหน่วยงานอย่างมีความสุข แม้บางครั้งจะได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม


งานทางใจงานทางใจ
ศุกร์ 07 ม.ค. 54 ชม 6,047 ครั้ง
งานทางใจ การปฏิบัติธรรมเป็นงานทางใจ ไม่ต้องใช้แรงแบกหาม เราสามารถทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่น ๆได้ เหมือนการหายใจกับการรับประทานอาหาร ที่ทำไปพร้อมๆกันได้


มโนปณิธานมโนปณิธาน
พฤหัสบดี 06 ม.ค. 54 ชม 5,959 ครั้ง
มโนปณิธาน สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม อย่าให้เป้าหมาย มโนปณิธานสูญหาย การที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัด


สมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริง
พฤหัสบดี 06 ม.ค. 54 ชม 5,990 ครั้ง
สมบัติที่แท้จริง สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง 2 สิ่งคือ ใจ และ ฐานที่ตั้งของใจ ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ 4 อย่างนี้รวมเรียกว่า ใจ


ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์
พุธ 05 ม.ค. 54 ชม 6,067 ครั้ง
ความบริสุทธิ์ ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังค์ ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่น ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ตอนนั้นจิตของเราจะเริ่มบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อเริ่มใจหยุด


จริงแค่ไหนจริงแค่ไหน
อังคาร 04 ม.ค. 54 ชม 6,056 ครั้ง
จริงแค่ไหน เป็นเรื่องแปลก สิ่งที่ดีอยู่ใกล้ แต่การแสวงหา มักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง เรามักจะใช้เวลาให้หมดไป กับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระ


สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุด
พุธ 05 ม.ค. 54 ชม 6,373 ครั้ง
สิ่งที่สำคัญที่สุด การเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใขชีวิต ถือได้ว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่จะทำให้เรา บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ อายตนนิพพาน


ตลอดเวลาตลอดเวลา
จันทร์ 03 ม.ค. 54 ชม 6,601 ครั้ง
ตลอดเวลา การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา และต้องทำไม่ให้ขาดเลยแม้เพียงวันเดียว เหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ หมั่นระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติ เป้าหมาย และอุดมการณ์ ของท่าน


ธรรมะต้องสบายธรรมะต้องสบาย
จันทร์ 03 ม.ค. 54 ชม 6,004 ครั้ง
ธรรมะต้องสบาย อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า เวลาตั้งใจมากเกินไป ทำให้ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ เพลิน สนุก นั่นแสดงว่า...ทำถูกวิธี


ของจริงคู่คนจริงของจริงคู่คนจริง
เสาร์ 01 ม.ค. 54 ชม 6,137 ครั้ง
ของจริงคู่คนจริง มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรา วิธีการเข้าถึง ผู้สอน ผู้ชี้แนะแนวทางก็มีอยู่ ดังนั้นความสำเร็จ จึงขึ้นอยู่กับตัวเราว่า มีความเพียรมากน้อยแค่ไหน เอาจริงแค่ไหน


แค่ทางผ่านแค่ทางผ่าน
เสาร์ 01 ม.ค. 54 ชม 5,985 ครั้ง
แค่ทางผ่าน โลก เป็นเพียงทางผ่าน สำหรับผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา ใช้อาศัยสร้างบารมีสั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อมุ่งตรงต่อทนทางของพระนิพพานเท่านั้น


สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่มสิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม
เสาร์ 01 ม.ค. 54 ชม 5,946 ครั้ง
สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม สิ่งใด ที่เป็นข้าศึก ต่อการเข้าถึงวิชาธรรมกาย ก็พึงละเว้นสิ่งนั้น สิ่งใด...เป็นเครื่องส่งเสริม ต่อการศึกษาวิชาธรรมกาย


สุขที่ยอดเยี่ยมสุขที่ยอดเยี่ยม
ศุกร์ 31 ธ.ค. 53 ชม 5,910 ครั้ง
สุขที่ยอดเยี่ยม ความสุข...ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม ความสุข...ที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลาย 6 สิงหาคม 2543


สร้างโลกสวยด้วยใจเราสร้างโลกสวยด้วยใจเรา
พฤหัสบดี 30 ธ.ค. 53 ชม 5,944 ครั้ง
สร้างโลกสวยด้วยใจเรา ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฎฐิมานะ ให้หมดไปได้ดี


คล้อยตามใจคล้อยตามใจ
พฤหัสบดี 30 ธ.ค. 53 ชม 5,982 ครั้ง
คล้อยตามใจ การปฎิบัติธรรมในแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันอยากภาวนา บางวันไม่อยากภาวนา บางวันอยากนึกนิมิต บางวันไม่อยากนึกนิมิต ความรู้สึกภายในใจของเราเป็นอย่างไร< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 ..  7  8   เก่ากว่า >(31-60 จาก 264)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป