Pearls of Inner Wisdom

Pearls of Inner Wisdom

Video > สมาธิและธรรมะ > Pearls of Inner Wisdom
ง่ายสบายง่ายสบาย
พุธ 29 ธ.ค. 53 ชม 6,168 ครั้ง
ง่ายสบาย การปฎิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ต้องง่ายๆ สบายๆ 23 กรกฎาคม 2537


ทำให้ถูกหลักวิชชาทำให้ถูกหลักวิชชา
พุธ 29 ธ.ค. 53 ชม 6,223 ครั้ง
ทำให้ถูกหลักวิชชา บุญเรามีมากพอ ที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ในเดี๋ยวนี้ ในชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้าหรือชาติถัดๆไป เมื่อเรารู้ตัวว่ามีบุญมากขนาดนี้


ใจนิ่งเป็นปกติใจนิ่งเป็นปกติ
พุธ 29 ธ.ค. 53 ชม 6,291 ครั้ง
ใจนิ่งเป็นปกติ หลวงพ่อสังเกตคุณยาย ใจท่าน นิ่ง เป็นปกติ ท่านจึงปฏิบัติธรรมได้ดี จนกระทั่งหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านชื่นชมยกย่องคุณยายว่า เป็นหนึ่งไม่มีสอง


ใจสดชื่นใจสดชื่น
อาทิตย์ 26 ธ.ค. 53 ชม 6,303 ครั้ง
ใจสดชื่น รักษาใจให้สดชื่นเสมอ ในทุกสถานการณ์ ระวังรักษาใจ...อย่าให้ใจชอกช้ำ ให้เราอยู่ในทุกหน่วยงานอย่างมีความสุข แม้บางครั้ง...จะได้รับทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม


ให้โอกาสตนเองให้โอกาสตนเอง
อาทิตย์ 26 ธ.ค. 53 ชม 6,675 ครั้ง
ให้โอกาสตนเอง ลูกทุกคน...เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธี ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กายธรรมนี่แหล่ะเป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา


มโนปณิธานมโนปณิธาน
อาทิตย์ 26 ธ.ค. 53 ชม 6,306 ครั้ง
มโนปณิธาน สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฎิบัติธรรม อย่าให้เป้าหมาย มโนปณิธานสูญหาย การที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัด เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกาย


ธรรมะต้องสบายธรรมะต้องสบาย
ศุกร์ 24 ธ.ค. 53 ชม 6,107 ครั้ง
ธรรมะต้องสบาย อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ เพลิน สนุก นั่นแหล่ะว่า..ทำถูกวิธี


สมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริง
ศุกร์ 24 ธ.ค. 53 ชม 6,191 ครั้ง
สมบัติที่แท้จริง สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง 2 สิ่งคือ ใจ และ ฐานที่ตั้งของใจ ความเห็น ความคิด ความรู้ 4 อย่างนี้รวมเรียกว่า ใจ


ใจที่เหมาะสมใจที่เหมาะสม
ศุกร์ 24 ธ.ค. 53 ชม 6,329 ครั้ง
ใจที่เหมาะสม ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบๆ ไม่เกินหนึ่งตารางเซนติเมตร ที่นอนไม่เกินสองตารางเซนติเมตร อาหารแค่ประทังชีวิต...รสชาติไม่คำนึงถึง


สร้างโลกสวยด้วยใจเราสร้างโลกสวยด้วยใจเรา
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 53 ชม 6,270 ครั้ง
สร้างโลกสวยด้วยใจเรา ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฎฐิมานะ ให้หมดไปได้ดี เท่ากับการปฎิบัติธรรม


ความสำเร็จความสำเร็จ
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 53 ชม 6,210 ครั้ง
ความสำเร็จ ทันทีที่เรานั่งสมาธิคู้บัลลังค์ ดำรงสติให้มั่น ทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย แม้ว่าเราจะหลับบ้าง ตื่นบ้าง ฟุ้งบ้าง ไม่ฟุ้งบ้าง เท่ากับเรากำความสำเร็จ


ภารกิจที่รอการพิสูจน์ภารกิจที่รอการพิสูจน์
อังคาร 21 ธ.ค. 53 ชม 6,155 ครั้ง
ภารกิจที่รอการพิสูจน์ เราได้ยินได้ฟังคำว่า ธรรมกาย กันบ่อยๆ แต่เราไม่รู้จักเลยว่า ธรรมกาย เป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไร ยิ่งไม่ได้พบ ไม่ได้เห็นด้วยตัวของเราเอง


ให้โอกาสตนเองให้โอกาสตนเอง
พุธ 22 ธ.ค. 53 ชม 6,119 ครั้ง
ให้โอกาสตนเอง ลูกทุกคน เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธี ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กายธรรมนี่แหล่ะ เป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเรา


เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้
จันทร์ 20 ธ.ค. 53 ชม 6,088 ครั้ง
เปลี่ยนได้ หยุดนิ่งอย่างเดียว จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ เป็นผู้รู้ได้ เปลี่ยนจากคนโง่ ให้เป็นคนฉลาดได้ (3 ส.ค 36)


ตลอดเวลาตลอดเวลา
อาทิตย์ 19 ธ.ค. 53 ชม 6,453 ครั้ง
ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อ ต้องการให้ลูกๆทุกคนเข้าถึงธรรมกาย ดังนั้นให้ร่วมมือกับหลวงพ่อ พยายามหมั่นตรึก นึก คิด ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆตลอดเวลา


เครื่องวัดเครื่องวัด
อาทิตย์ 19 ธ.ค. 53 ชม 6,206 ครั้ง
เครื่องวัด การประคองใจตลอดเวลา เป็นเครื่องวัดว่า เรารักษาธรรมะจริงแค่ไหน อยากเข้าถึงจริงแค่ไหน ถ้าหากว่า เราปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่าน ไปในเรื่องอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ ก็แสดงว่าเรารักไม่100เปอร์เซ็นต์


ความรู้ที่แตกต่างความรู้ที่แตกต่าง
ศุกร์ 17 ธ.ค. 53 ชม 6,497 ครั้ง
ความรู้ที่แตกต่าง ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย เป็นความรู้ที่น่ารู้ ยิ่งรู้ ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งรู้ ยิ่งสว่าง ยิ่งรู้ ยิ่งเป็นผู้ตื่น ยิ่งรู้ ยิ่งเบิกบาน ยิ่งรู้ ยิ่งสนุก ยิ่งรู้ ยิ่งเพลิดเพลิน


Out of Ease comes forth DhammaOut of Ease comes forth Dhamma
ศุกร์ 17 ธ.ค. 53 ชม 6,307 ครั้ง
ธรรมะต้องสบาย อาการตึงเวลาที่นั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ เพลิน สนุก นั่นแสดงว่า ทำถูกวิธี


สร้างโลกสวยด้วยใจเราสร้างโลกสวยด้วยใจเรา
พฤหัสบดี 16 ธ.ค. 53 ชม 6,056 ครั้ง
สร้างโลกสวยด้วยใจเรา ไม่มีวิธีการใดเลยที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฎฐิมานะ ให้หมดไปได้ดี เท่ากับการปฎิบัติธรรม


ทุกวันเวลาทุกวันเวลา
พุธ 15 ธ.ค. 53 ชม 6,142 ครั้ง
ทุกวันเวลา ปฎิบัติธรรมให้ได้ทุกวัน ทำอย่างอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียว หากขาดแม้เพียงวันเดียว มีผลต่อการเข้าถึงธรรมอย่างมาก


แค่ทางผ่านแค่ทางผ่าน
พุธ 15 ธ.ค. 53 ชม 6,384 ครั้ง
แค่ทางผ่าน โลก เป็นเพียงทางผ่าน สำหรับผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา ใช้อาศัยสร้างบารมีสั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานเท่านั้น


ให้โอกาสตนเองให้โอกาสตนเอง
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 6,202 ครั้ง
ให้โอกาสตนเอง ลูกทุกคน เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธี ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัว กายธรรมนี่แหล่ะเป็นหลักของพระพุทธศาสนา


our-goalour-goal
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 6,115 ครั้ง
มโนปณิธาน สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฎิบัติธรรม อย่าให้เป้าหมาย มโนปฎิธานสูญหาย


blissbliss
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 6,285 ครั้ง
บรมสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในกลางกายของเรา ตรงตำแหน่งฐานที่ 7 ของพระธรรมกาย เป็นที่พรั่งพรูของความสุขทั้งหลาย


The-Core-of-BuddhismThe-Core-of-Buddhism
เสาร์ 11 ธ.ค. 53 ชม 6,049 ครั้ง
แก่นพระพุทธศาสนา ธรรมกายเป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเข้าไปให้ถึง


Recipe for SuccessRecipe for Success
อาทิตย์ 12 ธ.ค. 53 ชม 6,158 ครั้ง
สูตรสำเร็จโอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)สำหรับผู้รักการปฎิบัติธรรมและให้กำลังใจผู้ที่เบื่อหน่าย


Change your mind to change the worldChange your mind to change the world
พฤหัสบดี 09 ธ.ค. 53 ชม 6,316 ครั้ง
สร้างโลกสวยด้วยใจเรา โอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)สำหรับผู้รักการปฎิบัติธรรม


Our only real belongingsOur only real belongings
พฤหัสบดี 09 ธ.ค. 53 ชม 6,097 ครั้ง
สมบัติที่แท้จริงสิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มี 2สิ่งนี้เป็นโอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)สำหรับผู้รักการปฎิบัติธรรม


BlissBliss
พฤหัสบดี 09 ธ.ค. 53 ชม 6,166 ครั้ง
โอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)สำหรับผู้รักการปฎิบัติธรรมจึงเป็นโอวาทที่ให้กำลังใจผู้ที่เบื่อหน่าย


The Brink of SuccessThe Brink of Success
อังคาร 07 ธ.ค. 53 ชม 6,098 ครั้ง
โอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)สำหรับผู้รักการปฎิบัติธรรมจึงเป็นโอวาทที่ให้กำลังใจผู้ที่เบื่อหน่าย< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4 5 6 ..  7  8   เก่ากว่า >(61-90 จาก 264)    
Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป