บุญ พิเศษ

บุญ พิเศษ

Video > บุญพิธี > บุญ พิเศษ
งานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีถวายรางวัล Telly Awards 12 รางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีถวายรางวัล Telly Awards 12 รางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พุธ 26 ก.ย. 50 ชม 6,003 ครั้งงานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีเทคอนกรีต เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด ต้นที่ 2) ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีเทคอนกรีต เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด ต้นที่ 2) ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พุธ 26 ก.ย. 50 ชม 5,973 ครั้งงานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันครูวิชชาธรรมกาย 26 ก.ย.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พุธ 26 ก.ย. 50 ชม 5,847 ครั้งพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนะวิหารคตในวันธรรมชัย 27 ส.ค.50พิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนะวิหารคตในวันธรรมชัย 27 ส.ค.50
จันทร์ 27 ส.ค. 50 ชม 5,921 ครั้งนั่งสมาธิกลั่นใจก่อนพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนะวิหารคตในวันธรรมชัย 27 ส.ค.50นั่งสมาธิกลั่นใจก่อนพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนะวิหารคตในวันธรรมชัย 27 ส.ค.50
จันทร์ 27 ส.ค. 50 ชม 5,888 ครั้งพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์ 3,000 วัดทั่วประเทศพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์ 3,000 วัดทั่วประเทศ
อาทิตย์ 05 ส.ค. 50 ชม 6,176 ครั้ง
พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์ 3,000 วัดทั่วประเทศ


พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค(มีตัวแทนสามเณรกล่าวคำสุนทรพจน์พิเศษ ภาษาไทย-สเปน) และ พิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค(มีตัวแทนสามเณรกล่าวคำสุนทรพจน์พิเศษ ภาษาไทย-สเปน) และ พิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550
อาทิตย์ 05 ส.ค. 50 ชม 7,242 ครั้งงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า)  ณ  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 50 ชม 5,862 ครั้งงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 50 ชม 6,009 ครั้งงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีจุดโคมวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ - ภาคเย็นถึงภาคค่ำ)  ณ  ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (พิธีจุดโคมวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ - ภาคเย็นถึงภาคค่ำ) ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 50 ชม 6,079 ครั้งงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (หลวงพ่อให้โอวาทและให้พร-ภาคบ่าย) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีงานบุญวันวิสาขบูชา 31 พ.ค.2550 (หลวงพ่อให้โอวาทและให้พร-ภาคบ่าย) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 50 ชม 5,946 ครั้งพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างอุบาสิกาเสาวลักษณ์ ปุณโณฑก และอุบาสิกาสายสุดา ประสมสัตย์พิธีจุดไฟแก้วชำระร่างอุบาสิกาเสาวลักษณ์ ปุณโณฑก และอุบาสิกาสายสุดา ประสมสัตย์
อาทิตย์ 13 พ.ค. 50 ชม 6,563 ครั้งพิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550
อาทิตย์ 22 เม.ย. 50 ชม 6,233 ครั้งพิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 วัด ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 วัด ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550
อาทิตย์ 22 เม.ย. 50 ชม 6,352 ครั้งพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550พิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2550
อาทิตย์ 22 เม.ย. 50 ชม 6,259 ครั้งพิธีเวียนประทักษิณ จุดโคมมาฆประทีป ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีพิธีเวียนประทักษิณ จุดโคมมาฆประทีป ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เสาร์ 03 มี.ค. 50 ชม 6,206 ครั้งพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้าย สถาปนามหาวิหารหลวงปู่ ณ แผ่นดินดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้าย สถาปนามหาวิหารหลวงปู่ ณ แผ่นดินดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อาทิตย์ 04 ก.พ. 50 ชม 6,263 ครั้งพิธีเปิดมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีพิธีเปิดมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
อาทิตย์ 31 ธ.ค. 49 ชม 6,302 ครั้งพิธีถวายโล่รางวัล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิธีถวายโล่รางวัล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อาทิตย์ 03 ธ.ค. 49 ชม 6,057 ครั้งพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย  1,000 วัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด
อาทิตย์ 19 พ.ย. 49 ชม 6,027 ครั้งสุนทรพจน์ของสามเณร ในงานมุทิตา ปธ.9สุนทรพจน์ของสามเณร ในงานมุทิตา ปธ.9
อาทิตย์ 06 ส.ค. 49 ชม 6,841 ครั้งพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศ
อาทิตย์ 06 ส.ค. 49 ชม 6,444 ครั้งพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทานแด่คณะผู้เข้าน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษาพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทานแด่คณะผู้เข้าน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษา
อาทิตย์ 04 ธ.ค. 48 ชม 6,241 ครั้งทบทวนงานบุญพิธีจุดมาฆะประทีปทบทวนงานบุญพิธีจุดมาฆะประทีป
จันทร์ 13 ก.พ. 49 ชม 6,069 ครั้งบุญทำความสะอาดลานธรรมบุญทำความสะอาดลานธรรม
อาทิตย์ 05 ก.พ. 49 ชม 6,525 ครั้งพิธีอัญเชิญจักรแก้ว , พิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพิธีอัญเชิญจักรแก้ว , พิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
เสาร์ 31 ธ.ค. 48 ชม 5,954 ครั้งร่วมบุญทำความสะอาด  ณ  ลานมหาธรรมกายเจดีย์ร่วมบุญทำความสะอาด ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์
อาทิตย์ 25 ธ.ค. 48 ชม 5,846 ครั้งพิธีจุดไฟแก้ว พระอธิวัฒน์พิธีจุดไฟแก้ว พระอธิวัฒน์
อาทิตย์ 13 พ.ย. 48 ชม 6,027 ครั้งพิธีทอดกฐินสามัคคี (กฐินบรมมหาจักรพรรดิ)พิธีทอดกฐินสามัคคี (กฐินบรมมหาจักรพรรดิ)
อาทิตย์ 06 พ.ย. 48 ชม 5,775 ครั้งพิธีหล่อพระประธาน  ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
อังคาร 01 พ.ย. 48 ชม 7,206 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> (121-150 จาก 150)