Super kids

Super kids

Video > เยาวชน > Super kids
Super Kids 12 ก.ค.51Super Kids 12 ก.ค.51
เสาร์ 12 ก.ค. 51 ชม 5,975 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา ,ขยายความพุทธกิจ 5 ประการ(ข้อที่ 2) โดยคุณครูไอโกะ


Super Kids 5 ก.ค.51Super Kids 5 ก.ค.51
เสาร์ 05 ก.ค. 51 ชม 5,981 ครั้ง
ขยายความพุทธกิจ 5 ประการ(ข้อที่ 1) โดยคุณครูไอโกะ , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(มิวเซียมสยาม) กทม., แนะนำหนังสือดี : สนุกกับจินตนาการ ด้วยการเขียนการ์ตูน


Super Kids 28 มิ.ย.51Super Kids 28 มิ.ย.51
เสาร์ 28 มิ.ย. 51 ชม 5,985 ครั้ง
พุทธกิจ 5 ประการ โดยคุณครูไอโกะ , เยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ กทม.


Super Kids 21 มิ.ย.51Super Kids 21 มิ.ย.51
เสาร์ 21 มิ.ย. 51 ชม 6,067 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือ ปรมัตถประโยชน์ , ความประพฤติดีขึ้นเพราะฝึกสมาธิ , แนะนำหนังสือดี : มหาอุบาสิกาวิสาขา ยอดอุปฐายิกา


Super Kids 14 มิ.ย.51Super Kids 14 มิ.ย.51
เสาร์ 14 มิ.ย. 51 ชม 6,016 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์ในชาติหน้า หรือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ , เรียนเก่งขึ้นเพราะฝึกสมาธิ , แนะนำหนังสือดี : ลองดู


Super Kids 7 มิ.ย.51Super Kids 7 มิ.ย.51
เสาร์ 07 มิ.ย. 51 ชม 6,081 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ , แนะนำหนังสือดี : นิทานอ่านอร่อย , เยี่ยมชมอุทยานหุ่นขึ้ผึ้งสยาม


Super Kids 31 พ.ค.51Super Kids 31 พ.ค.51
เสาร์ 31 พ.ค. 51 ชม 5,946 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี


Super Kids 24 พ.ค.51Super Kids 24 พ.ค.51
เสาร์ 24 พ.ค. 51 ชม 6,090 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 5(การใช้ทรัพย์เพื่อบำรุงสมณะ และ ทำบุญในพระพุทธศาสนา) , เยี่ยมชมสภากาชาดไทย


Super Kids  17 พ.ค.51Super Kids 17 พ.ค.51
เสาร์ 17 พ.ค. 51 ชม 5,996 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 4(การทำ พลี(การบูชาหรือการสละออกจากใจ) 5 อย่าง) , เยี่ยมชมเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ


Super Kids  10 พ.ค.51Super Kids 10 พ.ค.51
เสาร์ 10 พ.ค. 51 ชม 6,120 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 3(การใช้ทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากภัยต่างๆ) , เยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า , แนะนำหนังสือดี : ต้นไม้ใต้โลก(ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะโลกร้อน)


SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 2SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 2
เสาร์ 03 พ.ค. 51 ชม 6,096 ครั้งSUPER  KIDS  SUMMER  CAMP ตอน 1SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 1
เสาร์ 26 เม.ย. 51 ชม 6,010 ครั้งSuper Kids 19 เม.ย.51Super Kids 19 เม.ย.51
เสาร์ 19 เม.ย. 51 ชม 6,283 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 1(ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และบริวารให้เป็นสุข) ข้อที่ 2(ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุข) , ละครเรื่อง การใช้เงินให้ถูกวิธี , แนะนำหนังสือดี : มิลินทปัญหา


Super Kids 12 เม.ย.51Super Kids 12 เม.ย.51
เสาร์ 12 เม.ย. 51 ชม 6,066 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส(การแบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนตามหลักพุทธวิธี) , แนะนำหนังสือดี : อนาถบิณฑิกเศรษฐี , เด็กดีอยากโชว์ ตอน สุเหร่าสามวา โชว์


Super Kids 5 เม.ย.51Super Kids 5 เม.ย.51
เสาร์ 05 เม.ย. 51 ชม 6,175 ครั้ง
หลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส , แนะนำหนังสือดี : สัมโมทมานชาดก(ชาดกว่าด้วยโทษของการแตกสามัคคี) , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ตำรวจจิ๋ว


ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(สมานัตตตา) , แนะนำหนังสือดี : อ่านในใจ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน 4R SHOPขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(สมานัตตตา) , แนะนำหนังสือดี : อ่านในใจ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน 4R SHOP
เสาร์ 29 มี.ค. 51 ชม 6,168 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , เยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม , ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , เยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ,
เสาร์ 22 มี.ค. 51 ชม 6,359 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , แนะนำหนังสือดี : มนต์เสน่ห์แห่งสวรรค์ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน เด็กดีอยากโชว์ 3Dขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , แนะนำหนังสือดี : มนต์เสน่ห์แห่งสวรรค์ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน เด็กดีอยากโชว์ 3D
เสาร์ 15 มี.ค. 51 ชม 6,454 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(การให้ทาน) , แนะนำหนังสือดี : ความมุ่งมั่นของพระเตมีย์ , เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ AP Orchid จ.นครปฐมขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(การให้ทาน) , แนะนำหนังสือดี : ความมุ่งมั่นของพระเตมีย์ , เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ AP Orchid จ.นครปฐม
เสาร์ 08 มี.ค. 51 ชม 6,110 ครั้งสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ ครั้งที่ 2สังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ ครั้งที่ 2
เสาร์ 01 มี.ค. 51 ชม 6,695 ครั้งสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง , การร้อยมาลัยสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง , การร้อยมาลัย
อาทิตย์ 24 ก.พ. 51 ชม 7,626 ครั้งอานิสงส์ของการให้ทาน , เรื่องน่าคิดของไอน์สไตน์ , แนะนำหนังสือดี : ปัจจัย , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน มนต์ขลุ่ยลาดกระบังอานิสงส์ของการให้ทาน , เรื่องน่าคิดของไอน์สไตน์ , แนะนำหนังสือดี : ปัจจัย , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน มนต์ขลุ่ยลาดกระบัง
เสาร์ 16 ก.พ. 51 ชม 6,148 ครั้งการทำทานอย่างไรจึงได้บุญมาก , แนะนำหนังสือดี : ต้องเป็นให้ได้ ดั่งเช่นพระพุทธเจ้่า , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ของเก่ามาใช้ใหม่ได้การทำทานอย่างไรจึงได้บุญมาก , แนะนำหนังสือดี : ต้องเป็นให้ได้ ดั่งเช่นพระพุทธเจ้่า , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ของเก่ามาใช้ใหม่ได้
เสาร์ 09 ก.พ. 51 ชม 6,150 ครั้งพาชมวัดปากน้ำภาษีเจริญพาชมวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เสาร์ 02 ก.พ. 51 ชม 6,061 ครั้ง"เจ้าของผักมาแล้ว พวกเราหนีเร็ว"  เด็กดีอยากโชว์"เจ้าของผักมาแล้ว พวกเราหนีเร็ว" เด็กดีอยากโชว์
เสาร์ 26 ม.ค. 51 ชม 6,045 ครั้งโรงเรียนโรบอท : เด็กดีอยากโชว์โรงเรียนโรบอท : เด็กดีอยากโชว์
เสาร์ 19 ม.ค. 51 ชม 6,209 ครั้ง"หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" : ขบวนการเด็กดี"หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" : ขบวนการเด็กดี
อังคาร 08 ม.ค. 51 ชม 6,182 ครั้งSuperkid Summer Camp รุ่นที่ 1-3Superkid Summer Camp รุ่นที่ 1-3
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 50 ชม 6,238 ครั้งมารยาทชาวพุทธ และ วิธีปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ , เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) กทม.มารยาทชาวพุทธ และ วิธีปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ , เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) กทม.
อาทิตย์ 13 พ.ค. 50 ชม 7,268 ครั้งเยี่ยมชม สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ รัฐดูไบ(Dubai) ประเทศศรีลังกา , ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ เยี่ยมชม สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ รัฐดูไบ(Dubai) ประเทศศรีลังกา , ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ
อาทิตย์ 06 พ.ค. 50 ชม 6,318 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> 6   เก่ากว่า >(121-150 จาก 156)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  กล้าดี Variety
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  English with DELC
  แต้มสีรุ้ง
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  Super Kids
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป