Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
ทีเซอร์ บวชแอฟริกาสกู๊ปอัพเดท ชม 615 ครั้ง
       ทีเซอร์ บวชแอฟริกา
       พิธีปลงผมธรรมทายาท รุ่น AEC และ WBA
       พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งแรกโจฮันเนสเบิร์ก ทวีปแอฟริกา
       พิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ทวีปแอฟริกา
       โคงการอุปสมบทหมู่ครั้งแรก ทวีปแอฟริกา


ช่วยด้วยพ่อแม่ติดโซเชียล : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 203 ครั้ง
       ช่วยด้วยพ่อแม่ติดโซเชียล : ข้อคิดรอบตัว
       เปลี่ยนให้ทันโลก : ข้อคิดรอบตัว
       บวชให้สุก : ข้อคิดรอบตัว
       อาชีพที่รัก : ข้อคิด รอบตัว
       ยิ่งใหญ่ในรายละเอียด : ข้อคิดรอบตัว


ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 3นานาเทศนา ชม 164 ครั้ง
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 3
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 2
       ธรรมยาตรา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ตอนที่ 1
       มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนา


เอาชนะศัตรูทางอารมณ์ : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 145 ครั้ง
       เอาชนะศัตรูทางอารมณ์ : ทันโลกทันธรรม
       ความสัมพันธ์ลับแล : ทันโลกทันธรรม
       เงาสะท้อนตัวตน : ทันโลกทันธรรม
       นักแก้ปัญหา : ทันโลกทันธรรม
       รับมือกับนักประสานงา : ทันโลกทันธรรม


มีวันนี้เพราะท่าน : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 104 ครั้ง
       มีวันนี้เพราะท่าน : ผู้ออกแบบชีวิต
       20 พรรษา ก้าวย่างอย่างงดงาม : ผู้ออกแบบชีวิต
       20 พรรษา กับบทฝึกพระแท้ : ผู้ออกแบบชีวิต
       ครูผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา : ผู้ออกแบบชีวิต
       เพราะแม่จึงเข้าใจในบุญ : ผู้ออกแบบชีวิตโอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 151 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 147 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561พิธีมอบของที่ระลึก ชม 108 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 81 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 78 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
       งานบุญวันทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 15 ธ.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน ชม 995 ครั้ง
       ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 15 ธ.ค. 2561
       Peace for Africa โดย พระครูภาวนาวิเทศ 14 ธ.ค. 2561
       ยอดกัลยาณมิตรของโลก ตอนที่ 2 โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 13 ธ.ค. 2561
       ต้องจบจึงจากแต่ไม่เจ็บ โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 12 ธ.ค. 2561
       ก้องเสียงธรรมน่านน้ำอิรวดี โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 11 ธ.ค. 2561


 ฮือฮา สวดมนต์ก่อนนอน ฝันได้โชคลาภ : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 67 ครั้ง
        ฮือฮา สวดมนต์ก่อนนอน ฝันได้โชคลาภ : มองโลกเห็นธรรม
       หยุดเป็นตัวสำเร็จ ทำไมต้องหยุด : มองโลกเห็นธรรม
       เข้าวัด...วัดอะไร : มองโลกเห็นธรรม
       ปีชง..ชะตาชีวิต ฟ้าลิขิตหรือใครลิขิต : มองโลกเห็นธรรม
       สมาธิ ที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์ : มองโลกเห็นธรรมสรุปข่าว Boon News 15 ธ.ค. 2561Boon News ชม 387 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 15 ธ.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 14 ธ.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 13 ธ.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 12 ธ.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 11 ธ.ค. 2561


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 66 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561


World of Peace 9 ธันวาคม พ.ศ.2561World of Peace ชม 64 ครั้ง
       World of Peace 9 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
       World of Peace 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป