Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า

Buddha Dhamma Meditation Movie and Video Media Clips

คลิปวีดีโอธรรมะ พระพุทธศาสนา ฟังเพลงธรรมะ และคลิปวีดีโอฝึกการทำสมาธิ

เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 18 ต.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,268 ครั้ง
       เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 18 ต.ค. 2561
       ขันติธรรมนำชีวิตเป็นสุข โดย พระมหาทวี อินฺทโชโต 17 ต.ค. 2561
       สัปปายะ 7 โดย พพระถาวร ถาวโร 16 ต.ค. 2561
       สร้างบารมีถี่ๆชีวิตจะดีขึ้น โดย พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม 15 ต.ค. 2561
       ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 13 ต.ค. 2561


ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 309 ครั้ง
       ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน : มองโลกเห็นธรรม
       กฐินคืออะไร กฐินนั้นสำคัญไฉน : มองโลกเห็นธรรม
       ไม่อยากทำบุญ เพราะไม่ศรัทธา คิดผิดหรือไม่ : มองโลกเห็นธรรม
       วิชชาแห่งชีวิต หาเรียนได้ที่ไหน : มองโลกเห็นธรรมพิธีบรรพชาสามเณรศูนย์อบรมเยาวชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีสกู๊ปอัพเดท ชม 499 ครั้ง
       พิธีบรรพชาสามเณรศูนย์อบรมเยาวชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
       รักษาโรค ด้วยการรักษาใจ (พยาบาลชนัดดา ไชยทอง)
       พิธีสมโภช และมอบผ้าไตร-ประธานกฐินบรมจักรพรรดิ 108 ศูนย์
       ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 โครงการ 2
       ปลูกดอกบานชื่น สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่


ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 344 ครั้ง
       ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว
       กับดัก comfort zone : ข้อคิดรอบตัว
       ลอกเรียนแบบ : ข้อคิดรอบตัว
       พลังแรงเชียร์ : ข้อคิดรอบตัว
       หักหลังเขาแทงหลังเรา : ข้อคิดรอบตัว


เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 265 ครั้ง
       เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม
       สูงวัยไฮเทค : ทันโลกทันธรรม
       คำถามที่ต้องตอบก่อน 30 : ทันโลกทันธรรม
       ฝันครั้งที่ชนะ : ทันโลกทันธรรม
       วิธีทำบุญ ให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ : มองโลกเห็นธรรม


การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 116 ครั้ง
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (ศีลบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (ศีลบารมี) ตอนที่ 1 : นานาเทศนา


มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 112 ครั้ง
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 107
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 106
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 105
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 104


The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดูเคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 28 ครั้ง
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ เสียงสะท้อนจากขยะ
       The Pattle ชุมชนต้นแบบ ชมรมเรารักคลองสาม
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ คลองสาม Youth Camp
       กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี : เคลียร์คัตชัดเจนสรุปข่าว Boon News 18 ต.ค. 2561Boon News ชม 465 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 18 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 17 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 16 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 15 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 13 ต.ค. 2561


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 167 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 กันยายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559


World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 World of Peace ชม 88 ครั้ง
       World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 7 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 30 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 16 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 1 กันยายน พ.ศ.2561โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 121 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 114 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พิธีมอบของที่ระลึก ชม 95 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 87 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 74 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป