กิจกรรม

กิจกรรม

Video > กิจกรรม

โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 4 เมื่อลูกเศรษฐีคบนักเลงสุรา (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กทม. NONA เทเหล้าฯ ชม 1,104,195 ครั้ง
       โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 4 เมื่อลูกเศรษฐีคบนักเลงสุรา (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กทม.
       วิบากกรรมน้ำเมา ในมหานรกขุมที่ 5 ตอนที่ 2 โทษของผู้ดื่มสุราแล้วผิดศีลข้ออื่นอีก (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ หมู่บ้านแม่ลาย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
       วิบากกรรมน้ำเมา ในมหานรกขุมที่ 5 โทษของผู้ดื่ม ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา , เทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.ระยอง
       Animation โทษของน้ำเมาในมหานรกขุมที่ 5 ตอนที่ 1 , เทเหล้า-เผาบุหรี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1
       โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 6 สุราผลาญทรัพย์ผลาญชีวิต , อุ๊ยปี ศิริวรรณ์ เลิกต้มเหล้าขายเบื้องหลังการเตรียมงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 UNITY ชม 290,342 ครั้ง
       เบื้องหลังการเตรียมงานบุญวันคุ้มครองโลก
       ความประทับใจของผู้ให้และผู้รับ (2)
       ความประทับใจของผู้ให้และผู้รับ (1)
       ความประทับใจจากพระสังฆาธิการ งานวันคุ้มครองโลก
       ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก 2552สัมมนาอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6 อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ชม 204,145 ครั้ง
       สัมมนาอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6
       เรื่อง การชวนบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษา
       พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ
       พระธรรมเทศนา เรื่อง มองเข้าไปในคน
       เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา (กฎแห่งกรรม)เที่ยวชม จ.ประจวบคีรีขันธ์  1.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  2.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  3.อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ร้อยดวงใจให้แผ่นดิน ชม 65,222 ครั้ง
       เที่ยวชม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 2.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 3.อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
       เที่ยวชม จ.สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
       เที่ยวชม จ.สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสก
       เที่ยวชม จ.นราธิวาส อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
       เที่ยวชม จ.กรุงเทพมหานคร -วิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และเที่ยวชม จ.สมุทรปราการ -สถานตากอากาศบางปูวัดชลธาราสิงเท (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) Super Monk ชม 8,125 ครั้ง
       วัดชลธาราสิงเท (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)