ข่าว

ข่าว

Video > ข่าว

สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559 DMC News ชม 16,478,987 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 6 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 5 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 3 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 2 ธ.ค. 2559323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส New News ชม 2,917,073 ครั้ง
       323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120 จ.นราธิวาส
       New news ตักบาตร 10,000 รูป จ.เชียงใหม่
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118 อ บางกล่ำ จ สงขลา
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117 จ.ปัตตานีข่าวต่างประเทศทั่วโลก 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 2,361,836 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 13 มกราคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 6 มกราคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 DMC News Sunday ชม 1,696,474 ครั้ง
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.255921/05/2009 English New News ชม 839,074 ครั้ง
       21/05/2009
       17/04/2009
       16/04/2009
       10/04/2009
       6/04/200928 ก.พ.49 ข่าว 072 ชม 663,901 ครั้งผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี ที่นี่ภูธร ชม 589,626 ครั้ง
       ผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี
       ความเป็นมาของศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครปฐม
       ศูนย์กัลยาณมิตรนครราชสีมา ผู้บุกเบิกสร้างศูนย์ฯและประธานศูนย์ฯคนที่1-7
       สามชุก ตลาดร้อยปี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมมงคลเจริญ
       ทวีชัย 5 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย21/05/2009 新新闻 (New News) ชม 283,376 ครั้ง
       21/05/2009
       17/04/2009
       16/04/2009
       6/04/2009
       27/03/2009World of Peace 30 ธันวาคม พ.ศ.2561 World of Peace ชม 237,918 ครั้ง
       World of Peace 30 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 16 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 9 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561สรุปข่าว Boon News 18 ม.ค.2562 Boon News ชม 158,549 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 18 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 17 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 16 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 15 ม.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 14 ม.ค.2562สรุปข่าว DMC 14 ม.ค. 2559 เจาะประเด็น ชม 121,458 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 14 ม.ค. 2559สอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา DNN ชม 108,092 ครั้ง
       สอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา
       พิธีเปิด วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
       อุบาสิกาแก้ว ประเทศอินเดีย
       สารคดีประเทศมองโกเลียและเบื้องหลังการจัดงานฯ
       พิธีลอยโคมวิสาขประทีป อินเดีย 2553DNN 19/05/2009 English DNN ชม 83,890 ครั้ง
       DNN 19/05/2009
       DNN 7/05/2009
       DNN 12/02/2009
       DNN 12/01/2009
       DNN 30/09/200819/05/2009 法身新闻网 (DNN) ชม 57,224 ครั้ง
       19/05/2009
       18/05/2009
       7/05/2009
       12/02/2009
       16/07/200816 ต.ค.48 รอบรู้ทันข่าว ชม 27,744 ครั้ง