Download Video MP3 เยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์

Download

   Download Dhamma Media > หมวดเยาวชน > รายการIBS Time
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์


  เยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์IBS Time เยาวชน
   22 ม.ค. 2548   ชม 6,715 ครั้ง


   ค้นหา Video    

สาระละคร เรื่อง พระคุณแม่ (ต่อ)
IBS Time
(26 พ.ค. 2549 ชม 8,487 ครั้ง)
สาระละคร เรื่อง พระคุณแม่
IBS Time
(25 พ.ค. 2549 ชม 8,311 ครั้ง)
เบื้องหลังความสำเร็จงานบวชธรรมทายาท
IBS Time
(06 เม.ย. 2549 ชม 7,769 ครั้ง)
โครงการปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา , ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เขตกรุงเทพฯ
IBS Time
(10 มี.ค. 2549 ชม 7,923 ครั้ง)
โครงการปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา , ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ภาคเหนือที่ ม.เชียงใหม่
IBS Time
(09 มี.ค. 2549 ชม 7,772 ครั้ง)
Supervisor ภาคอีสาน
IBS Time
(24 ก.พ. 2549 ชม 7,601 ครั้ง)
เจาะลึก ธรรมทายาท
IBS Time
(23 ก.พ. 2549 ชม 7,227 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ให้กับคณะครูผู้สอนศีลธรรม ตอนที่ 2
IBS Time
(17 ก.พ. 2549 ชม 7,221 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ให้กับคณะครูผู้สอนศีลธรรม ตอนที่ 1
IBS Time
(16 ก.พ. 2549 ชม 7,167 ครั้ง)
ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ให้กับคณะครูผู้สอนศีลธรรม
IBS Time
(10 ก.พ. 2549 ชม 7,488 ครั้ง)
ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศเวทีคัดเลือกสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นที่ ม.รังสิต
IBS Time
(09 ก.พ. 2549 ชม 7,081 ครั้ง)
การปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา , ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ , ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ภาคเหนือ
IBS Time
(26 ม.ค. 2549 ชม 7,503 ครั้ง)
การปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา , ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ , ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ม.บูรพา
IBS Time
(20 ม.ค. 2549 ชม 7,253 ครั้ง)
การปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา , ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ , ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ม.บูรพา
IBS Time
(13 ม.ค. 2549 ชม 7,130 ครั้ง)
IBS Time Special..โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา
IBS Time
(12 ม.ค. 2549 ชม 7,231 ครั้ง)