Download Video MP3 วันอาสาฬหบูชา

Download วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันอาสาฬหบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวันอาสาฬหบูชา   ฟัง MP3 ธรรมะวันอาสาฬหบูชา


  วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา เรื่องสั้น
   15 ก.ค. 2554   14:34 นาที    ชม 26,128 ครั้ง