Download Video MP3 ปฏิสันถาร

Download ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิสันถาร   ฟัง MP3 ธรรมะปฏิสันถาร


  ปฏิสันถารคำวัด สมาธิและธรรมะ
   14 ธ.ค. 2553   02:59 นาที    ชม 8,801 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,740 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,007 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,475 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,554 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,536 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,980 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,342 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,395 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,657 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,239 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,960 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,887 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,314 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,377 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,991 ครั้ง)