Download Video MP3 ฉัพพรรณรังสี

Download แปลว่ารัศมี6ประกายสีคือนีลเขียวเหมือนดอกอัญชัน,ปีตเหลืองเหมือนหรดาล,โลหิตแดงเหมือนตะวันอ่อน,โอทาตขาวเหมือนแผ่นเงิน,มัญเชฐสีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่,ประภัสสรเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะฉัพพรรณรังสี   ฟัง MP3 ธรรมะฉัพพรรณรังสี


  ฉัพพรรณรังสีคำวัด สมาธิและธรรมะ
   22 ธ.ค. 2553   ชม 7,727 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,950 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,210 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,661 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,744 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,721 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 11,224 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,573 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,569 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,823 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,412 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 9,145 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 8,061 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,507 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,766 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,145 ครั้ง)