Download Video MP3 ภูมิ

Download ภูมิ แปลได้หลายนัยคือ พื้นดิน พื้นเพ โอ่โถง ภูมิในคำวัดใช้เรียกชั้นหรือพื้นเพของจิตและเจตสิกที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะภูมิ   ฟัง MP3 ธรรมะภูมิ


  ภูมิคำวัด สมาธิและธรรมะ
   23 ธ.ค. 2553   ชม 7,633 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,827 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,089 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,543 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,635 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,605 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 11,084 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,442 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,462 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,716 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,306 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 9,030 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,950 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,399 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,553 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,048 ครั้ง)