Download Video MP3 ภูมิ

Download ภูมิ แปลได้หลายนัยคือ พื้นดิน พื้นเพ โอ่โถง ภูมิในคำวัดใช้เรียกชั้นหรือพื้นเพของจิตและเจตสิกที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะภูมิ   ฟัง MP3 ธรรมะภูมิ


  ภูมิคำวัด สมาธิและธรรมะ
   23 ธ.ค. 2553   ชม 7,399 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,480 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,782 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,269 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,342 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,331 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,733 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,055 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,182 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,459 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,055 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,748 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,695 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,042 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,941 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,810 ครั้ง)