Download Video MP3 ทาน

Download ทาน แปลว่า วัตถุที่พึงให้ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ ในคำวัดหมายถึงสิ่งของสำหรับให้สำหรับเสียสละแก่ผู้อื่น ได้แก่สิ่งของที่ควรถวายพระ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะทาน


  ทานคำวัด สมาธิและธรรมะ
   27 ธ.ค. 2553   02:24 นาที    ชม 7,991 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,740 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,007 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,475 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,555 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,536 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,980 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 10,342 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,395 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,657 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,239 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,960 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,887 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,314 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 9,377 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,992 ครั้ง)