Download Video MP3 ทำบุญ

Download ทำบุญ คือ การทำความดี การประกอบกรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะทำบุญ   ฟัง MP3 ธรรมะทำบุญ


  ทำบุญคำวัด สมาธิและธรรมะ
   29 ธ.ค. 2553   ชม 8,941 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,373 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,682 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 8,193 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 9,251 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 8,261 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 10,630 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 9,912 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 8,089 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 8,370 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 7,973 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 8,659 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 7,610 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 8,942 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 8,771 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 7,732 ครั้ง)