Download Video MP3 ธรรมจักร

Download ธรรมจักรแปลว่าวงล้อธรรมใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นรูปวงล้อมี8ซี่บ้าง12ซี่บ้างโดยให้ความหมายต่างกันคือ8ซี่หมายถึงมรรค8 12ซี่หมายถึงอาการหมุนของอริยสัจ 4

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการคำวัด
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะธรรมจักร   ฟัง MP3 ธรรมะธรรมจักร


  ธรรมจักรคำวัด สมาธิและธรรมะ
   06 ม.ค. 2554   ชม 11,112 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ธรรมจักร
คำวัด
(12 ก.พ. 2554 ชม 11,393 ครั้ง)
โบสถ์ อุโบสถ
คำวัด
(20 ม.ค. 2554 ชม 9,651 ครั้ง)
พุทธปฏิมา
คำวัด
(17 ม.ค. 2554 ชม 9,029 ครั้ง)
จบทาน
คำวัด
(11 ม.ค. 2554 ชม 10,160 ครั้ง)
ธรรมทาน
คำวัด
(10 ม.ค. 2554 ชม 9,090 ครั้ง)
ธรรมสภา
คำวัด
(08 ม.ค. 2554 ชม 11,691 ครั้ง)
ธรรมจักร
คำวัด
(06 ม.ค. 2554 ชม 11,113 ครั้ง)
กัลยาณมิตร
คำวัด
(05 ม.ค. 2554 ชม 9,024 ครั้ง)
บุพการี
คำวัด
(04 ม.ค. 2554 ชม 9,187 ครั้ง)
บัณฑิต
คำวัด
(03 ม.ค. 2554 ชม 8,761 ครั้ง)
เบญจกัลยาณี
คำวัด
(31 ธ.ค. 2553 ชม 9,603 ครั้ง)
ภัต ภัตร ภัตตาหาร
คำวัด
(30 ธ.ค. 2553 ชม 8,443 ครั้ง)
ทำบุญ
คำวัด
(29 ธ.ค. 2553 ชม 9,900 ครั้ง)
ปฏิคาหก
คำวัด
(28 ธ.ค. 2553 ชม 10,286 ครั้ง)
ทาน
คำวัด
(27 ธ.ค. 2553 ชม 8,461 ครั้ง)