Download Video MP3 บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ : ผู้ออกแบบชีวิต

Download บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ : ผู้ออกแบบชีวิต

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการผู้ออกแบบชีวิต
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะบวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ : ผู้ออกแบบชีวิต


  บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต วาไรตี้
   29 ธ.ค. 2563   ชม 234 ครั้ง


   ค้นหา Video    

เตรียมความพร้อมสู่ศึกชิงภพ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(07 ม.ค. 2564 ชม 223 ครั้ง)
บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(29 ธ.ค. 2563 ชม 235 ครั้ง)
ชวนบวช พลิกชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(22 ธ.ค. 2563 ชม 200 ครั้ง)
พระมหาเถระผู้ทรงภูมิ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(05 ธ.ค. 2563 ชม 172 ครั้ง)
บทฝึก..ชีวิตสมณะ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(04 ธ.ค. 2563 ชม 184 ครั้ง)
พลิกชีวิตดีได้ด้วยสมาธิ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(09 พ.ย. 2563 ชม 351 ครั้ง)
ร่วมใจสร้าง วิหารทานที่กุมมะ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(19 ต.ค. 2563 ชม 242 ครั้ง)
บุญรักษา พารอดตาย : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(13 ต.ค. 2563 ชม 215 ครั้ง)
ชีวิตสุดท้าย ชีวิตสมณะ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(05 ต.ค. 2563 ชม 270 ครั้ง)
ชีวิตที่ออกแบบ ตั้งแต่วัยเยาว์ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(29 ก.ย. 2563 ชม 268 ครั้ง)
ยิ่งได้เรียน ยิ่งทราบซึ้ง ยิ่งภูมิใจ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(21 ก.ย. 2563 ชม 295 ครั้ง)
ชีวิตนี้ถวายพระศาสน์ : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(14 ก.ย. 2563 ชม 310 ครั้ง)
ผู้ได้โอกาสทำเป้าหมายที่แท้จริง : ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(07 ก.ย. 2563 ชม 287 ครั้ง)
ก้าวมาถึงเส้นชัยของชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(24 ส.ค. 2563 ชม 317 ครั้ง)
อุปัฏฐากแก้ว จุดเริ่มต้นการสร้างบารมี : ผู้ออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบชีวิต
(10 ส.ค. 2563 ชม 401 ครั้ง)