Download Video MP3 รู้จักแต่พระสมณโคดม : ธรรมะ 1 นาที

Download คำถาม : ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีมากนับพระองค์ไม่ถ้วน แต่เหตุใดเรารู้จักแค่พระองค์เดียวคือพระสมณโคดม

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการ ธรรมะ 1 นาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะรู้จักแต่พระสมณโคดม : ธรรมะ 1 นาที


  รู้จักแต่พระสมณโคดม : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที สมาธิและธรรมะ
   28 พ.ค. 2561   ชม 674 ครั้ง


   ค้นหา Video    

คนไม่เชื่อเรื่องบาปกรรม : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(18 ธ.ค. 2562 ชม 132 ครั้ง)
แค่โกหกก็ตกนรกแล้ว : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(17 ธ.ค. 2562 ชม 93 ครั้ง)
ตรวจสอบหรือจับผิด : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(15 ธ.ค. 2562 ชม 81 ครั้ง)
เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(05 ธ.ค. 2562 ชม 232 ครั้ง)
เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(30 พ.ย. 2562 ชม 204 ครั้ง)
รักคนง่าย : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(28 พ.ย. 2562 ชม 180 ครั้ง)
คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(27 พ.ย. 2562 ชม 143 ครั้ง)
คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(26 พ.ย. 2562 ชม 177 ครั้ง)
ไม่ทานมื้อเย็น : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(25 พ.ย. 2562 ชม 127 ครั้ง)
พลังคิดลบกับคิดบวก : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(24 พ.ย. 2562 ชม 130 ครั้ง)
วิบากกรรมกระดูกพรุน : ธรรมะ1นาที
ธรรมะ 1 นาที
(23 พ.ย. 2562 ชม 122 ครั้ง)
เด็กชอบกัดเล็บ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(22 พ.ย. 2562 ชม 122 ครั้ง)
กรรมผมร่วง : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(22 พ.ย. 2562 ชม 131 ครั้ง)
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(01 ต.ค. 2562 ชม 269 ครั้ง)
นอนกัดฟัน : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(10 ก.ย. 2562 ชม 260 ครั้ง)