Download Video MP3 เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที

Download การที่เราต่อว่าคนอื่นแบบเจ็บๆ เพราะอยากให้เขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น จะเป็นวิบากรรมหรือไม่แล้วที่ดีควรทำอย่างไร

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการ ธรรมะ 1 นาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะเตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที


  เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที สมาธิและธรรมะ
   05 ธ.ค. 2562   ชม 850 ครั้ง


   ค้นหา Video    

คนไม่เชื่อเรื่องบาปกรรม : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(18 ธ.ค. 2562 ชม 936 ครั้ง)
แค่โกหกก็ตกนรกแล้ว : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(17 ธ.ค. 2562 ชม 697 ครั้ง)
ตรวจสอบหรือจับผิด : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(15 ธ.ค. 2562 ชม 696 ครั้ง)
เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(05 ธ.ค. 2562 ชม 851 ครั้ง)
เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(30 พ.ย. 2562 ชม 807 ครั้ง)
รักคนง่าย : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(28 พ.ย. 2562 ชม 795 ครั้ง)
คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(27 พ.ย. 2562 ชม 695 ครั้ง)
คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(26 พ.ย. 2562 ชม 901 ครั้ง)
ไม่ทานมื้อเย็น : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(25 พ.ย. 2562 ชม 665 ครั้ง)
พลังคิดลบกับคิดบวก : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(24 พ.ย. 2562 ชม 640 ครั้ง)
วิบากกรรมกระดูกพรุน : ธรรมะ1นาที
ธรรมะ 1 นาที
(23 พ.ย. 2562 ชม 640 ครั้ง)
เด็กชอบกัดเล็บ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(22 พ.ย. 2562 ชม 626 ครั้ง)
กรรมผมร่วง : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(22 พ.ย. 2562 ชม 663 ครั้ง)
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(01 ต.ค. 2562 ชม 810 ครั้ง)
นอนกัดฟัน : ธรรมะ 1 นาที
ธรรมะ 1 นาที
(10 ก.ย. 2562 ชม 818 ครั้ง)