Download Video MP3 ตอน คนว่านอนสอนง่าย

Download ความงามยามราตรีอยู่ที่รัศมีแห่งแสงจันทร์ ความงามของดวงตะวันอยู่ที่การทอแสง ให้กับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ความงามของมนุษย์ทั้งหญิงและชายอยู่ที่การฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ่ว ประกอบด้วยมหากรุณา มีใจที่กว้างขวางเหมือนท้องฟ้า และทะเลที่กว้างใหญ่ การหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์จะทำให้ใจเราเกลี้ยงเกลาจากมลทิน คือ กิเลสที่มาห่มหุ้มดวงจิต

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการธรรมะเพื่อประชาชน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะตอน คนว่านอนสอนง่าย   ฟัง MP3 ธรรมะตอน คนว่านอนสอนง่าย


  ตอน คนว่านอนสอนง่ายธรรมะเพื่อประชาชน สมาธิและธรรมะ
   25 พ.ค. 2554   15:53 นาที    ชม 7,141 ครั้ง


   ค้นหา Video    

การรู้จักรักษาตน : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(26 ส.ค. 2563 ชม 158 ครั้ง)
พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(26 ส.ค. 2563 ชม 156 ครั้ง)
มัฏฐกุณฑลี จิตเลื่อมใสไปสวรรค์ : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(26 ส.ค. 2563 ชม 218 ครั้ง)
เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(25 ส.ค. 2563 ชม 150 ครั้ง)
พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(25 ส.ค. 2563 ชม 165 ครั้ง)
เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(11 พ.ค. 2563 ชม 413 ครั้ง)
สานุสามเณร : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(23 เม.ย. 2563 ชม 469 ครั้ง)
พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ #4 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(22 เม.ย. 2563 ชม 440 ครั้ง)
พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ #3 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(21 เม.ย. 2563 ชม 468 ครั้ง)
พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ #1 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(20 เม.ย. 2563 ชม 539 ครั้ง)
พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ #2 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(20 เม.ย. 2563 ชม 387 ครั้ง)
จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ #5 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(18 เม.ย. 2563 ชม 386 ครั้ง)
จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ #4 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(17 เม.ย. 2563 ชม 397 ครั้ง)
จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ #3 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(16 เม.ย. 2563 ชม 356 ครั้ง)
จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ #2 : ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน
(15 เม.ย. 2563 ชม 346 ครั้ง)