Download Video MP3 1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันอาสาฬหบูชา" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สมยศ"

Download

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการธรรมะวาที
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันอาสาฬหบูชา" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สมยศ"


  1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันอาสาฬหบูชา" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สมยศ"ธรรมะวาที วาไรตี้
   22 มิ.ย. 2550   ชม 7,534 ครั้ง


   ค้นหา Video    

1.คำเด่นประเด็นดี ..."ศีล" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สุพจน์"
ธรรมะวาที
(10 ส.ค. 2550 ชม 7,526 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."อบายมุข" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."รัตนา"
ธรรมะวาที
(03 ส.ค. 2550 ชม 7,474 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันอาสาฬหบูชา" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สมยศ"
ธรรมะวาที
(22 มิ.ย. 2550 ชม 7,535 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."ฆราวาสธรรม" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."อดิเศรษฐ์"
ธรรมะวาที
(15 มิ.ย. 2550 ชม 7,495 ครั้ง)
1.ภาพประวัติศาสตร์งานบุญอุปสมบทอุทิศชีวิต ของสามเณรทั้ง 7 รูป ในวันวิสาขบูชา 2550 , 2.ภาษาใกล้ตัว..."อิศรายุทธ์"
ธรรมะวาที
(08 มิ.ย. 2550 ชม 7,539 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันวิสาขบูชา" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."อดิเศรษฐ์"
ธรรมะวาที
(25 พ.ค. 2550 ชม 7,352 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."เครื่องลางของขลัง" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."กชพร"
ธรรมะวาที
(18 พ.ค. 2550 ชม 6,976 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."การอุปสมบทอุทิศชีวิต" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."สมยศ"
ธรรมะวาที
(11 พ.ค. 2550 ชม 6,760 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."สามเณร" , 2.ภาษาใกล้ตัว..."กุลจิรา"
ธรรมะวาที
(04 พ.ค. 2550 ชม 6,876 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."โบเด้นเซ" , 2.ภาษาใกล้ตัว... (มีหลายชื่อที่ส่งเข้ามาถามถึงคำแปล และความหมายเชิงอรรถเชิงธรรม)
ธรรมะวาที
(06 เม.ย. 2550 ชม 7,157 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."ฤกษ์" , 2.ศาสตร์แห่งพุทธมนต์..."มงคลสูตร"(ต่อจากคราวที่แล้วอีก) , 3.ภาษาใกล้ตัว..."ธนิตตรา"
ธรรมะวาที
(09 มี.ค. 2550 ชม 6,906 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."มาฆบูชา" , 2.ศาสตร์แห่งพุทธมนต์..."มงคลสูตร"(ต่อจากคราวที่แล้ว) , 3.ภาษาใกล้ตัว..."สถาพร"
ธรรมะวาที
(02 มี.ค. 2550 ชม 6,648 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."ตรุษ" , 2.ศาสตร์แห่งพุทธมนต์..."มงคลสูตร" , 3.ภาษาใกล้ตัว..."สุมาลี"
ธรรมะวาที
(23 ก.พ. 2550 ชม 6,865 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันครู" , 2.ศาสตร์แห่งพุทธมนต์..."รัตนสูตร"(ต่อจากคราวที่แล้วอีก) , 3.ภาษาใกล้ตัว..."นเรศ"
ธรรมะวาที
(16 ก.พ. 2550 ชม 6,803 ครั้ง)
1.คำเด่นประเด็นดี ..."วันวาเลนไทน์" , 2.ศาสตร์แห่งพุทธมนต์..."รัตนสูตร"(ต่อจากคราวที่แล้วอีก) , 3.ภาษาใกล้ตัว..."พีรญา"
ธรรมะวาที
(30 ม.ค. 2550 ชม 6,832 ครั้ง)