Download Video MP3 โอวาทหลวงพ่อ อานิสงส์การสร้างพระ

Download อานิสงส์การสร้างพระธรรมกายประจำตัว

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการอานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโอวาทหลวงพ่อ อานิสงส์การสร้างพระ


  โอวาทหลวงพ่อ อานิสงส์การสร้างพระอานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ เรื่องสั้น
   01 เม.ย. 2551   ชม 7,422 ครั้ง


   ค้นหา Video    

หนูน้อยเจฟฟรี่ ผู้รอดตายจากการตกตึกสูง 4 ชั้น
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,276 ครั้ง)
ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 7,915 ครั้ง)
ตอนที่ 3 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ทองคำ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 7,912 ครั้ง)
ตอนที่ 2 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ด้วยทรายหุ้มปิดด้วยแผ่นทอง
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,324 ครั้ง)
ตอนที่ 1 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ด้วยทองคำประดับรัตนะทั้ง 7 ประการ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,558 ครั้ง)
ตอนที่ 5 ที่มาของการสร้างเจดีย์สมัยพุทธกาล
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 10,033 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 5
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(18 เม.ย. 2552 ชม 7,044 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 4
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(17 เม.ย. 2552 ชม 7,054 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 3
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(16 เม.ย. 2552 ชม 7,066 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 2
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(15 เม.ย. 2552 ชม 7,098 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 1
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(14 เม.ย. 2552 ชม 7,361 ครั้ง)
โอวาทหลวงพ่อ อานิสงส์การสร้างพระ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(01 เม.ย. 2551 ชม 7,423 ครั้ง)