Download Video MP3 นาวาชีวิต

Download ผู้มีปัญญากล่าวว่าในนาวาชีวิตหนึ่งมีเรื่องโศกเศร้าร้อยพันเสากระโดงเรือบางๆยังสามารถบดบังความงดงามของผืนน้ำและท้องฟ้า

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะนาวาชีวิต   ฟัง MP3 ธรรมะนาวาชีวิต


  นาวาชีวิตGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 มี.ค. 2555   28:13 นาที    ชม 9,229 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 14,634 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 11,107 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 11,575 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 11,196 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 10,656 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 10,488 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 10,377 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 10,797 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 10,856 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 10,163 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 10,120 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 8,806 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 9,107 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 10,034 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 9,230 ครั้ง)