Download Video MP3 ข้าวปากหม้อ

Download พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ควรรับข้าวปากหม้อทัพพีแรกเมื่ออรุณรุ่งตะวันส่องพอมองเห็นลายมือชัดแล้วจึงจะได้เวลาอันควรที่พระภิกษุสงฆ์ผู้ตื่นก่อนฟ้าสางพร้อมที่จะออกบิณฑบาต

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะข้าวปากหม้อ   ฟัง MP3 ธรรมะข้าวปากหม้อ


  ข้าวปากหม้อGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   15 มี.ค. 2555   29:48 นาที    ชม 10,033 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 14,634 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 11,106 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 11,575 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 11,196 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 10,656 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 10,488 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 10,377 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 10,797 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 10,855 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 10,163 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 10,120 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 8,806 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 9,106 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 10,034 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 9,229 ครั้ง)