Download Video MP3 ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์

Download อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาล เป็นบ่อเกิด ทิพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่ง คือนิพพานสมบัติ เป็นการบูชาที่มนุษย์ควรทำ ควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดัง ประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างไสว

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันมาฆบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์   ฟัง MP3 ธรรมะตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์


  ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์วันมาฆบูชา เรื่องสั้น
   10 ก.พ. 2554   11:38 นาที    ชม 9,257 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
วันมาฆบูชา
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,565 ครั้ง)
ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
วันมาฆบูชา
(10 ก.พ. 2554 ชม 9,258 ครั้ง)
ตอนที่ 1 พระมังคลพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ
วันมาฆบูชา
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,969 ครั้ง)
พระมังคลพุทธเจ้า
วันมาฆบูชา
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,795 ครั้ง)
ความสำคัญของวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
(18 ม.ค. 2554 ชม 11,576 ครั้ง)
อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
วันมาฆบูชา
(02 มี.ค. 2550 ชม 7,465 ครั้ง)
อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระ ผู้มีจักษุทิพย์
วันมาฆบูชา
(01 มี.ค. 2550 ชม 7,626 ครั้ง)
ความสำคัญของวันมาฆบูชา อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 1 พระมังคลพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ
วันมาฆบูชา
(28 ก.พ. 2550 ชม 8,501 ครั้ง)