Download Video MP3 พญานาคตอนที่ 9 นาคแอบไปบวช

Download คราวหนึ่ง พญานาคตัวหนึ่งอึดอัด ระอา เกลียดการเกิดเป็นนาคของตน คิดว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากกำเนิดนาค และสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้น แล้วคิดต่อไปว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่คำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากได้บวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ก็จะสามารถพ้นจากการเกิดเป็นนาคและเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้น เมื่อพญานาคคิดอย่างนี้จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบวช ภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการพญานาค
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะพญานาคตอนที่ 9 นาคแอบไปบวช


  พญานาคตอนที่ 9 นาคแอบไปบวชพญานาค เรื่องสั้น
   18 ก.ย. 2556   ชม 8,680 ครั้ง


   ค้นหา Video    

คลิปบั้งไฟพญานาค 2556
พญานาค
(22 ต.ค. 2556 ชม 23,975 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 2 ศัตรูของพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 17,797 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 3 ตระกูลและถิ่นที่อยู่อาศัยของพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 8,016 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 4 ฤทธิ์ของพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 8,395 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 5 การจับตัวพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 12,158 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 6 หน้าที่ของพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 7,908 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 7 พญานาคบนสวรรค์ชั้นจาตมหาราชิกา
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 8,565 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 8 ทำไมไปเกิดเป็นพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 15,367 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 9 นาคแอบไปบวช
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 8,681 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 10 สมบัติล้ำค่าของพญานาค
พญานาค
(18 ก.ย. 2556 ชม 12,386 ครั้ง)
พญานาคตอนที่ 1 กำเนิดพญานาค
พญานาค
(17 ก.ย. 2556 ชม 15,221 ครั้ง)
พญานาค ตอนที่ 2 การต่อสู้ระหว่าง พญานาค และ พญาครุฑ
พญานาค
(13 มี.ค. 2556 ชม 26,001 ครั้ง)
พญานาค ตอนที่ 1 พญานาค ทั้ง 4 ตระกูล
พญานาค
(01 ก.ย. 2549 ชม 17,490 ครั้ง)
พญานาค ตอนที่ 3 พญานาคฟังธรรมจากพระเถระ
พญานาค
(01 ก.ย. 2549 ชม 14,075 ครั้ง)
พญานาค ตอนที่ 4 พญานาคแปลงกายมาบวช
พญานาค
(01 ก.ย. 2549 ชม 12,281 ครั้ง)