Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 พ.ย. 2563 ชม 639 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 4 ต.ค. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 ต.ค. 2563 ชม 620 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2563 ชม 664 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 2 ส.ค. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ส.ค. 2563 ชม 768 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 19 เม.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(29 เม.ย. 2563 ชม 948 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 26 เม.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(29 เม.ย. 2563 ชม 1,188 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(15 เม.ย. 2563 ชม 875 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 เม.ย. 2563 ชม 844 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 15 มี.ค. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 มี.ค. 2563 ชม 893 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 มี.ค. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 มี.ค. 2563 ชม 873 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 1 มี.ค. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 มี.ค. 2563 ชม 839 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(24 ก.พ. 2563 ชม 840 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 ก.พ. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 ก.พ. 2563 ชม 877 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 2 ก.พ. 2563
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(04 ก.พ. 2563 ชม 886 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 29 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ม.ค. 2563 ชม 985 ครั้ง)