Download Video MP3 วิสาขบูชา รูปกายอุบัติ

Download ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวบนท้องฟ้าด้วยกำลังแห่งรัศมีฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติขึ้นย่อมรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นที่สุดแห่งบุญลาภของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงขจัดความทุกข์ของมนุษย์ให้พบสุขอันเป็นนิรันดร์เหมือนดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดมิดในรัตติกาลทำความสว่างไสวไปให้เกิดขึ้นบนท้องนภา

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันวิสาขบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวิสาขบูชา รูปกายอุบัติ


  วิสาขบูชา รูปกายอุบัติวันวิสาขบูชา เรื่องสั้น
   10 พ.ค. 2550   13:24 นาที    ชม 7,981 ครั้ง