DMC Guide

DMC Guide

Video > Music Video เพลงธรรมะ > DMC Guide




DMC Guide Special วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559DMC Guide Special วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559
อาทิตย์ 26 มิ.ย. 59 ชม 1,049 ครั้ง
DMC Guide Special วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559


DMC Guide Special วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559DMC Guide Special วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 59 ชม 1,511 ครั้ง
DMC Guide Special วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559


DMC Guide Special วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559DMC Guide Special วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559
พุธ 22 มิ.ย. 59 ชม 1,296 ครั้ง
DMC Guide Special วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน สัมมนาชวนบวชรุ่นเข้าพรรษาศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน สัมมนาชวนบวชรุ่นเข้าพรรษา
พุธ 22 มิ.ย. 59 ชม 990 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน สัมมนาชวนบวชรุ่นเข้าพรรษา


ทอดผ้าป่าครั้งที่ 9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม กทม.ทอดผ้าป่าครั้งที่ 9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม กทม.
ศุกร์ 17 มิ.ย. 59 ชม 1,262 ครั้ง
ทอดผ้าป่าครั้งที่ 9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม กทม.


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรเคหะทุ่งสองห้องศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรเคหะทุ่งสองห้อง
อังคาร 14 มิ.ย. 59 ชม 1,106 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรเคหะทุ่งสองห้อง


The sun of peace รุ่นที่ 10The sun of peace รุ่นที่ 10
พุธ 08 มิ.ย. 59 ชม 1,125 ครั้ง
The sun of peace รุ่นที่ 10


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรลีมางกูรศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรลีมางกูร
อังคาร 31 พ.ค. 59 ชม 1,861 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรลีมางกูร


ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 2ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 2
ศุกร์ 27 พ.ค. 59 ชม 1,395 ครั้ง
ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 2


ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 1ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 26 พ.ค. 59 ชม 1,435 ครั้ง
ไขข้อสงสัยอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี ตอนที่ 1


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรจันทร์ศรีทอง ดอนเมืองศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรจันทร์ศรีทอง ดอนเมือง
พุธ 25 พ.ค. 59 ชม 980 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรจันทร์ศรีทอง ดอนเมือง


สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 5สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 5
เสาร์ 21 พ.ค. 59 ชม 1,390 ครั้ง
สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 5


สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 4สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 4
พฤหัสบดี 19 พ.ค. 59 ชม 1,430 ครั้ง
สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 4


สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 3สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 3
พุธ 18 พ.ค. 59 ชม 1,352 ครั้ง
สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 3


สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 1สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 1
อาทิตย์ 15 พ.ค. 59 ชม 1,452 ครั้ง
สามเณรบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ตอนที่ 1


ทบทวนบุญบวชอุบาสิกาแก้ว พ.ศ. 2554ทบทวนบุญบวชอุบาสิกาแก้ว พ.ศ. 2554
เสาร์ 14 พ.ค. 59 ชม 1,381 ครั้ง
ทบทวนบุญบวชอุบาสิกาแก้ว พ.ศ. 2554


ประมวลภาพการอบรมพี่เลี้ยงผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนประมวลภาพการอบรมพี่เลี้ยงผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
พฤหัสบดี 12 พ.ค. 59 ชม 1,273 ครั้ง
ประมวลภาพการอบรมพี่เลี้ยงผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน


การเตรียมความพร้อมวันบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนการเตรียมความพร้อมวันบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
พุธ 11 พ.ค. 59 ชม 1,671 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมวันบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม  ตอน บ้านกัลยาณมิตรเสาะแสวง  ดอนเมืองศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรเสาะแสวง ดอนเมือง
อังคาร 10 พ.ค. 59 ชม 1,302 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรเสาะแสวง ดอนเมือง


สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 3สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 3
เสาร์ 07 พ.ค. 59 ชม 1,720 ครั้ง
สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 3


สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 2สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 2
ศุกร์ 06 พ.ค. 59 ชม 1,207 ครั้ง
สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 2


สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 1สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 05 พ.ค. 59 ชม 958 ครั้ง
สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 ตอนที่ 1


ตักบาตรธรรมยาตราสามเณร 1,500 รูป อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนตักบาตรธรรมยาตราสามเณร 1,500 รูป อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
พุธ 04 พ.ค. 59 ชม 1,433 ครั้ง
ตักบาตรธรรมยาตราสามเณร 1,500 รูป อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรพระธรรมทายาทวิชัย ดอนเมืองศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรพระธรรมทายาทวิชัย ดอนเมือง
อังคาร 03 พ.ค. 59 ชม 1,630 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรพระธรรมทายาทวิชัย ดอนเมือง


ศูนย์บวชสามเณรวัดสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนศูนย์บวชสามเณรวัดสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ศุกร์ 29 เม.ย. 59 ชม 1,441 ครั้ง
ศูนย์บวชสามเณรวัดสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน


ตักบาตร 111 รูป ณ สวนเบญจสิริตักบาตร 111 รูป ณ สวนเบญจสิริ
พฤหัสบดี 28 เม.ย. 59 ชม 1,180 ครั้ง
ตักบาตร 111 รูป ณ สวนเบญจสิริ


อนุโมทนาบุญ ตักบาตรสามเณร จังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุโมทนาบุญ ตักบาตรสามเณร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสาร์ 23 เม.ย. 59 ชม 1,545 ครั้ง
อนุโมทนาบุญ ตักบาตรสามเณร จังหวัดแม่ฮ่องสอน


22 วันคุ้นครองโลก ตอนที่ 122 วันคุ้นครองโลก ตอนที่ 1
พุธ 20 เม.ย. 59 ชม 1,894 ครั้ง
22 วันคุ้นครองโลก ตอนที่ 1


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรประทีประเสนศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรประทีประเสน
อังคาร 19 เม.ย. 59 ชม 1,532 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรประทีประเสน


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรวารุณีศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรวารุณี
ศุกร์ 15 เม.ย. 59 ชม 1,394 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรวารุณี



< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4 5 6 ..  52  53   เก่ากว่า >(61-90 จาก 1601)